Skip to main content

Energibesparingar genom effektiv fastighetsförvaltning

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 15:47 CET

Siemens räknar med mycket större besparingar genom en effektiv fastighetsförvaltning än vad man tidigare räknat med. Genom att slå samman det globala ansvaret för alla aktiviteter som hör till fastighetsförvaltningen i en gemensam specialistorganisation, Siemens Real Estate (SRE), kan de årliga kostnaderna reduceras med över 250 miljoner euro från 2011 och med upp till 400 miljoner euro från 2014 jämfört med 2008 års nivåer.

“Vi satsar på att öka effektiviteten hos vår fastighetsförvaltning genom att öka yteffektiviteten och koordinera tjänsterna för infrastruktur”, säger Joe Kaeser, Siemens CFO. ”Genomförandet av sammanslagningen av alla fastighetsverksamheter kommer till att börja med att innebära en kostnad på uppskattningsvis 300 miljoner euro fram till affärsåret 2013 beroende på minskning av ytor som inte används och förbättring av fastigheter.”

Den framtida fastighetsportföljen kommer att bestå av ungefär 18 miljoner kvadratmeter världen över och bestå av både kontor och produktionsytor.

Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik och verkar inom de tre sektorerna Industry, Energy och Healthcare.

Företaget har ungefär 405 000 anställda som arbetar med att utveckla och tillverka produkter, utforma och installera system samt erbjuda skräddarsydda lösningar. Omsättningen överstiger 76 miljarder euro.

I över 160 år har Siemens stått för innovation, kvalitet och pålitlighet i en internationell verksamhet.

Siemens Sverige verkar inom områdena industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, IT och kommunikation, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på cirka 18 miljarder kronor och vi är idag ungefär 4600 medarbetare.

Läs mer på www.siemens.se