Skip to main content

Framgångsrik behandling mot hjärtklappning

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 10:12 CEST

Anders Englund. Foto: Siemens

Patienter med rytmstörningar i hjärtat kan nu få snabbare och säkrare behandling. Arrhythmia Center Stockholm är först i Sverige med en ny, säker metod för behandling av förmaksflimmer. ”Efter ett år kan vi bekräfta att den nya tekniken håller måttet”, säger Anders Englund, vd och docent i kardiologi med specialisering inom elektrofysiologi.

Ungefär 150 000 svenskar lider av förmaksflimmer eller andra former av rytmstörningar i hjärtat. Vanligen behandlas flimmer med mediciner men om dessa inte hjälper eller ger biverkningar kan en så kallad ablation utföras. Vid en ablation behandlas vissa delar av förmaken med tunna sladdar som förs in i hjärtat för att ta bort de områden som orsakar förmaksflimret.

När Arrhythmia Center Stockholm öppnades för drygt ett år sedan valde man en bildlösning från Siemens som kombinerar den senaste bildtekniken med ett magnetiskt navigationssystem. Med två permanentmagneter, en på varje sida om bordet, skapas ett magnetfält på upp till 0,1 Tesla vilket ger en mycket exakt styrning av katetrar.

”Den teknik som hittills varit mest utbredd innebär större risk för komplikationer”, berättar Anders Englund. ”Med den nya tekniken är risken betydligt mindre. Totalt har cirka 30 000 ingrepp gjorts världen över med den nya tekniken och risken för den kanske allvarligaste komplikationen, blödning i hjärtsäcken är i princip eliminerad”.

Under det första året har kliniken hunnit med ungefär 300 ingrepp.

”För patienter med förmaksflimmer innebär vår klinik en efterlängtad kapacitetsökning för vården med kortare köer”, säger Anders Englund. ”Vi behandlar patienter från hela Sverige och de flesta har åberopat vårdgarantin. Från första juli i år är vårdgarantin en lag vilket innebär att patienter som inte erbjuds vård inom tre månader kan kräva att få en remiss till en klinik med kortare väntetid.”

För ytterligare information, kontakta:
Anders Englund
Arrhythmia Center Stockholm
Tel: 08-616 52 00
e-post: anders.englund@arytmicenter.se

Siemens utvecklar innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena industri, energi, hälso- och sjukvård. Vi har världens största miljöportfölj med produkter, lösningar och tjänster som bidrar till att skapa en hållbar framtid. En tredjedel av vår omsättning kommer från miljöportföljen. Siemens har funnits i Sverige sedan 1893 och vi är idag cirka 4 900 medarbetare. Förra affärsåret omsatte vi ungefär 21 miljarder kronor. Läs mer på www.siemens.se

Bifogade filer

PDF-dokument