Skip to main content

Hector Rail köper fem Vectron-lok av Siemens

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2016 08:05 CEST

Vectron-lok

Hector Rail har skrivit på ett avtal med Siemens om leverans av fem lok av typen Vectron. Loken är avsedda att bland annat användas för timmertrafik från Norge till Sverige. Avtalet omfattar en option för Hector Rail att utöka sin Vectronflotta med ytterligare 15 lok. 


Två av de fem Vectron-lok som Siemens ska leverera till Hector Rail är redan byggda och kommer att levereras redan under 2016. Dessa två lok är utrustade med konventionella säkerhetssystem, har fyra axlar och en installerad kraft på 6400 kW. Loken har en maxhastighet på 200 km/h.

Resterande tre lok kommer att levereras under 2017. De kommer att vara utrustande med the European Train Control System (ETCS) för signal- kontroll och säkerhetsstyrning, en så kallad diesel power module vilket är en dieselmotor för att kunna köra tåget utan ström, samt radiostyrning. Detta underlättar effektiv växling in och ut från terminaler utan att det krävs ett särskilt växellok.

- Vectron representerar en ny generation av lok som inte bara kan dra tyngre än äldre lok-modeller kan, de erbjuder även effektivitets- och miljöfördelar i och med att mer last kan fördelas på tåget och att energi återförs till elnätet när loket bromsar, säger Jan Paul Andersson, försäljningsansvarig för området Mobility på Siemens i Sverige.

Hector Rail erbjuder tågdragning till industri, speditörer och andra järnvägs-operatörer i hela Skandinavien och i Tyskland.

- Hector Rail strävar efter att hela tiden utveckla järnvägen, både ur ett marknadsperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Genom denna investering i nya lok med många intressanta egenskaper visar vi att vi har de resurser som krävs för att leda denna utveckling, säger Mats Nyblom, vd för Hector Rail.

Om Siemens
Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. Under verksamhetsåret 2015 omsatte bolaget omkring 76 miljarder euro och hade 348 000 anställda i över 200 länder. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Det senaste affärsåret (2015) var omsättningen för Siemens i Sverige ca 19 miljarder kronor. Läs mer på Siemens.se.