Skip to main content

Kardiologer föredrar Somatom Definition Flash

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 09:25 CEST

CTA (computed tomography angiography) har blivit en viktig metod inom hjärtbildgivning under de senaste åren. Somatom Definition Flash ger kardiologerna många möjligheter att ytterligare minska stråldosen och användningen av kontrastmedel vid CTA-undersökningar.

Minskad stråldos i klinisk rutin med Dual Source CT
Med Siemens-skannern kan man visa hela hjärtvolymen med endast ett hjärtslag – oberoende av patientens hjärtfrekvens. Detta är ett stort utvecklingssteg för CTA-undersökningar av kranskärl, där den konventionella tekniken hittills har krävt betydligt högre stråldoser. Med Somatom Definition Flash kan man avsevärt minska CTA-strålningsdosen i klinisk rutin till ett intervall som är lägre än en millisievert för en majoritet av patienterna.

"Sedan vi installerade Definition Flash har stråldosen legat mycket lågt vid hjärtundersökningar, i många fall under en millisivert" säger Anders Persson, läkare och chef för CMIV (Center for Medical Image Science and Visualization) i Linköping.

Minskad användning av kontrastmedel
Somatom Definition Flashs potential för lågdosskanning gynnar även patienter med hjärtklaffsjukdom som ordinerats en TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation)* och måste undersökas med CT inför denna procedur.

TAVI-patienter har normalt flera sjukdomar och lider ofta av njursvikt. De kan inte bryta ner större mängder kontrastmedel, som ofta måste tillföras vid en CTA för att visa kranskärlen och aorta.

”Med Somatom Definition Flash kan man minska mängden kontrastmedel avsevärt”, säger Anders Persson. ”En konventionell CT-undersökning med ett röntgenrör kräver exempelvis 100 och ibland 150 milliliter kontrastmedel vid undersökning av bukaortan. Med Definition Flash behöver vi i många fall bara 30 milliliter.”

För mer information om Somatom Definition Flash och CTA, kontakta:

Lars Karlsson
Produktchef CT / Datortomografi
Tel: 070-35 33 598
e-post: lars.lk.karlsson@siemens.com

*TAVI-behandlingar är minimalt invasiva och passar särskilt bra för äldre patienter med en hög perioperativ risk vid hjärtoperationer. Det kopplar implanteringen av en konstgjord hjärtklaff med en ballongvidgning i kateterlaboratoriet. Den stora fördelen är att patientens bröstkorg inte behöver öppnas, då den nya klaffen förs in genom femoralartären eller genom ett mindre snitt mellan revbenen.

Siemens utvecklar innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena industri, energi, hälso- och sjukvård. Vi har världens största miljöportfölj med produkter, lösningar och tjänster som bidrar till att skapa en hållbar framtid. En tredjedel av vår omsättning kommer från miljöportföljen. Siemens har funnits i Sverige sedan 1893 och vi är idag cirka 4 900 medarbetare. Förra affärsåret omsatte vi ungefär 21 miljarder kronor. Läs mer på www.siemens.se