Skip to main content

Landvetter flygplats bäst i klassen när det kommer till energisnålhet

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 08:30 CEST

Genom att installera en ny styr- och regleranläggning från Siemens i terminalbyggnaden har Swedavia minskat Landvetter flygplats energianvändning med 15 procent under 2015 jämfört med föregående år. Minskningen är ett stort steg på vägen mot Swedavias miljömål – att vara klimatneutrala år 2020.

Den första etappen av installationen färdigställdes under hösten 2015 och innefattade en ny, modern styr- och regleranläggning för terminalbyggnaden samt en väderstation som ger en möjlighet att styra de olika fastighetssystemen beroende på vindriktning, nederbörd, solintensitet, lufttryck och vindhastighet.

- Att förbättra Landvetter flygplats inomhusklimat och samtidigt sänka elkostnaderna verkade vara en omöjlig ekvation, säger Magnus Tullock, VVS-sakkunnig på Swedavias flygplatser. Men i och med den nya styr- och regleranläggningen från Siemens har vi tagit ett första stort steg mot både klimatneutralitet och sänkta energikostnader.

Terminalprojektet genomfördes i nära samarbete med Siemens med målsättningen att minska Landvetters kostnader för värme och el med 10 procent vardera samt att låta besparingarna finansiera projektet under en återbetalningstid på fem år.

Första mätningen cirka sex månader efter driftsättningen av det nya systemet visade på en minskad energiförbrukning på cirka 15 procent, vilket motsvarar cirka 1,1 miljoner kronor i minskade årliga energikostnader. Detta innebär att Swedavias övergripande energisparmål på två procent per år (basår 2010) redan har infriats.Landvetter är idag bäst i klassen av Swedavias flygplatser när det gäller det uppsatta energisparmålet.

- Siemens gjorde första installationen på Landvetter redan 1989 så våra tekniker känner flygplatsen väl, berättar Mikael Thörner, kundansvarig på Siemens AB. I vårt team som jobbar med Swedavia ingår förutom en projektledare även tre tekniker. Genom att låta teamet ansvara för alla kontakter med underleverantörer behöver Swedavia bara ha en kontaktperson. Det bidrar till en hög kontinuitet i projektet och säkerställer ett helhetsperspektiv, förklarar Mikael. 

Om Siemens
Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. Under verksamhetsåret 2015 omsatte bolaget omkring 76 miljarder euro och hade 348 000 anställda i över 200 länder. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Det senaste affärsåret (2015) var omsättningen för Siemens i Sverige ca 19 miljarder kronor. Läs mer på Siemens.se.