Skip to main content

Motala kommun energieffektiviserar sina fastigheter

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 16:13 CET

Bildkälla: Motala kommun

Motala kommun har beslutat att genomföra ett energieffektiviseringsprojekt i sina fastigheter. Siemens har fått uppdraget att analysera fastigheterna och komma med förslag på åtgärder för att minska energianvändningen i de 220 000 kvadratmeter fastigheter som ska inventeras.

En energianalys innebär att Siemens tar reda på hur fastigheten kan spara energi genom en modernisering och optimering av de tekniska systemen. Den sista maj 2010 lägger Siemens fram resultatet av energianalysen med förslag på åtgärder, kostnad för investeringarna, besparingsvolym och återbetalningstid.

Energianalysen görs inom ramen för ett så kallat Energy Performance Contracting-avtal (EPC). Det är en modell för energiprojekt där leverantören, i det här fallet Siemens, garanterar att utlovade besparingar uppnås om kommunen väljer att gå vidare med Siemens för att genomföra åtgärderna.

”Siemens har arbetat med energibesparingsprojekt i fastigheter sedan 1997”, säger Jon Leo Rikhardsson, marknadsansvarig på Siemens AB. ”Vår erfarenhet är att det i genomsnitt går att uppnå energibesparingar på 20-30 procent i de flesta fastigheter, besparingar som inte bara ger minskade kostnader utan också har en mycket positiv påverkan på miljön.”

Energibesparingarna uppnås genom att optimera bland annat isolering, belysning, värme- och kylsystem, vatten- och energidistribution. Resultatet blir sänkta driftskostnader, minskade koldioxidutsläpp, ökat fastighetsvärde och förbättrad driftssäkerhet.

Ladda ned bild

För ytterligare information kontakta:
Jon Leo Rikhardsson
Siemens AB
Building Technologies
Tel: 08-578 411 55, mobil: 070-871 97 55
e-post: jon.leo.rikhardsson@siemens.com

Siemens utvecklar innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena industri, energi och hälso- och sjukvård. Vi är världens största leverantör av miljövänliga produkter och lösningar som bidrar till att skapa en hållbar framtid. En tredjedel av vår omsättning kommer från vår miljöportfölj. Siemens har funnits i Sverige sedan 1893 och vi är idag cirka 4 900 medarbetare. Förra affärsåret omsatte vi ungefär 21 miljarder kronor.  Läs mer på www.siemens.se