Skip to main content

Processteknik 2006 - Nya säkerhetsgodkännanden för radarnivåmätare i Ex-områden

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 11:12 CET

Siemens radarnivåmätare Sitrans LR 200 har nyligen erhållit ytterligare CSA-, FM- och ATEX-godkännanden* för riskområden där det finns brandfarliga gaser. De nya godkännandena gäller explosionssäkra konstruktioner och konstruktioner för höjd säkerhet, och de innebär att Sitrans LR 200 kan installeras i Ex-områden utan krav på säkerhetsbarriärer. Dessa godkännanden bidrar till större användbarhet i kemisk och petrokemisk industri.

Sitrans LR 200 är en tvåtråds pulsradarmätare som är en kostnadseffektiv lösning för nivåmätning i lagringstankar för vätskor och i processkärl. Mätaren är idealisk för kemisk och farmaceutisk industri. Typiska användningsområden är vätskor med ånga, höga temperaturer, högt tryck eller vacuum, lagringstankar för vätskor, inklusive gödseltankar, samt processkärl.

Radarnivåmätaren Sitrans LR 200 erbjuder många funktioner som gör den till det enklaste instrumentet i sitt slag när det gäller installation och användning. Den har ett inbyggt alfanumerisk teckenfönster, och den unika konstruktionen medger programmering – även i Ex-områden – utan att kapslingen behöver öppnas tack vare den infraröda, säkra handburna programmeringsenheten. Instrumentet är enkelt att ställa in genom att det bara krävs två parametrar för grundläggande användning.

Samtidigt som den är lätt att använda erbjuder Sitrans LR 200 höga prestanda när det gäller mätningen. Den låga frekvensen (5,8 GHz) är idealisk för mätningar av vätskenivåer och är oberoende av kondens och andra beläggningar. Det höga signal-/brusförhållandet ger goda signaler för ett mätområde upp till 20 m. Sitrans LR 200 använder den patenterade signalbehandlingstekniken Sonic Intelligence som ger överlägsen tillförlitlighet, samt automatisk falskeko-undertryckning, en funktion för att upptäcka och undertrycka falska ekon från störande hinder i tanken.

* CSA = Canadian Standards Association
FM = Factory Mutual
ATEX = ATmosphere EXplosible

För ytterligare information kontakta:
Anders Leidermark
Automation & Services
Siemens AB
Tel: 013-460 23 24, mobil: 070-849 63 24
anders.leidermark@siemens.com

Siemens är ett av världens största företag inom IT, elektronik och elteknik. Koncernen har fler än 475 000 medarbetare i över 190 länder. Omsättningen överstiger 87 miljarder euro.
Siemens Sverige verkar inom områdena IT och kommunikation, industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på ca 12 miljarder kronor och vi är idag cirka 4 700 medarbetare.
www.siemens.se