Skip to main content

Processteknik 2006 - Siemens stärker sin ställning inom processautomation genom förvärvet av Controlotron

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 11:12 CET

Controlotron och Siemens har tecknat ett avtal som innebär att Siemens tar över affärsaktiviteterna för Controlotron, Hauppauge, New York, USA. Controlotron, en ledande tillverkare av clamp-on-ultraljudsflödesmätare, sysselsätter runt 120 personer och har ett globalt försäljningsnät som kommer att integreras i Siemens-organisationen. Övertagandet av affärsaktiviteterna har ägt rum under maj 2006.

Enligt Anton S. Huber, vice vd i Siemens Automation & Drives, svarar flödesmätare för runt en fjärdedel av dagens behov av processinstrumentering. "Förvärvet av Controlotrons flödesmätaraktiviteter är en fortsättning på vår kontinuerliga expansion av processautomationssektorn. Controlotrons innovativa, utanpåliggande flödesmätare är ett enastående komplement till vår produktportfölj inom processinstrumentering, vilket stärker vår konkurrensposition och gör oss till en ännu attraktivare partner för våra kunder."

Clamp-on-ultraljudsapparaterna från Controlotron beräknar flödet av vätskor eller gaser extremt noggrant utan att påverka flödet i rören. För detta ändamål kläms två givare fast på utsidan av röret. Tekniken används framför allt inom olje- och gasindustrin, VA- samt energisektorn.

Siemens verksamhetsområde Automation and Drives (A&D) i Nürnberg i Tyskland är världsledande tillverkare inom området automatiserings- och drivteknik. Utbudet från A&D inkluderar standardprodukter för tillverknings- och processindustrin och för elinstallationsindustrin samt systemlösningar, till exempel för verktygsmaskiner, och branschlösningar med automatisering av hela bilfabriker eller kemianläggningar. Som komplement till detta utbud av produkter och tjänster erbjuder A&D också programvara för att länka samman produktion och administration (horisontell och vertikal IT-integration) och för att optimera produktionsprocesser. A&D sysselsätter 60 800 personer på olika håll i världen och under räkenskapsåret 2005 (till 30 september) gjorde man en vinst av 1,21 miljarder euro på en försäljning av 9,844 miljarder euro och en orderingång på 10,19 miljarder euro.

För ytterligare information kontakta:
Peter Lillieström
Automation & Services
Siemens AB
Tel: 08-728 11 61, mobil: 070-728 11 61
peter.lilliestrom@siemens.com

Anders Leidermark
Automation & Services
Siemens AB
Tel: 013-460 23 24,, mobil: 070-849 63 24
anders.leidermark@siemens.com

Siemens är ett av världens största företag inom IT, elektronik och elteknik. Koncernen har fler än 475 000 medarbetare i över 190 länder. Omsättningen överstiger 87 miljarder euro.
Siemens Sverige verkar inom områdena IT och kommunikation, industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på ca 12 miljarder kronor och vi är idag cirka 4 700 medarbetare.
www.siemens.se