Skip to main content

Processteknik 2006 - Siemens visar säkerhet på Processteknik 2006

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 11:10 CET

Säkerhet genom hela produktionsprocessen och vidare till distribution, uppföljning och datahantering är Siemens stora tema under Svenska Mässans Processteknik. På mässan visas bland annat processtyrsystemet Simatic
PCS 7 inklusive felsäkra system, samt den senaste säkra processinstrument-tekniken med bland annat elektromagnetiska flödesmätare, massflödes-mätare, trycktransmittrar samt ultraljudsflödesmätare från det nyförvärvade företaget Controlotron.

Simatic PCS 7
Med Totally Integrated Automation är Siemens den enda tillverkare som kan erbjuda ett omfattande utbud av produkter och system för processindustrins automationsuppgifter för hela processflödet – från inkommande gods genom alla typer av komplex processtyrning till utgående leveransklar produkt. Den unika förmågan att kombinera processtyrning med diskret automation i en enhetlig plattform ger verkliga möjligheter att optimera det totala processflödet och därigenom sänka den totala livscykelkostnaden.

På mässan visas bland annat Simatic PCS 7 med äkta redundans, Safety Instrumented System baserat på Flexible Modular Redundancy (FMR), Safety Matrix (Cause&Effect-programmering av säkerhetsfunktioner), Batch, Route Control samt industriellt nätverk.

Starkt program inom processinstrumentering
Siemens har de senaste åren utvecklat och kompletterat sitt program inom processinstrumentering och är idag en av marknadens bredaste leverantör av processinstrument. Det omfattande programmet innehåller instrument för mätning av tryck, temperatur, flöde och nivå, utrustningar för dynamisk och statisk vägning, instrument för gasanalys, gaskromatografi och laseranalys, samt displayskrivare, indikatorer, regulatorer, spänningsdon och processkydd. Till detta kommer även mjukvaruprogram för parametrering och kontroll av utrustningarna.

Elektromagnetiska flödesmätare
Siemens elektromagnetiska flödesmätare Sitrans F M Magflo används inom industrin för att mäta volymflöde och totalvolym samt för doseringar av olika vätskor med ledningsförmåga. De har en inbyggd doseringsfunktion med efterrinningskompensering som kan användas för mycket små och snabba doseringar.

Tillförlitliga massflödesmätare
Massflödesmätarna Sitrans F C Massflo har ett rör för mediet men fungerar mättekniskt enligt tvåparallellrörstekniken, vilket ger den höga tillförlitlighet, långtidsstabilitet och det låga tryckfall som är karakteristiskt för Massflo. Massflo mäter massflöde, densitet och temperatur med mycket hög noggrannhet.

Ultraljudsflödesmätare från Controlotron
Genom förvärvet av Controlotron har Siemens förstärkt sin position inom ultrajudsflödesmätare. Controlotrons patent Wide Beam Technology i ultraljudsflödesmätare för utanpåliggande montage innebär att man använder rörets resonansfrekvens och därmed röret som en egen givare. Detta innebär att ultraljudet produceras på motsvarande sätt som för våta givare, vilket ger en stabilare och noggrannare signal jämfört med andra utanpåliggande system. Portabla flödesmätare används för säker kontroll av vätske- och gasflöden i rörledningar i olje- och gasapplikationer samt fjärrkyla- och fjärrvärmeinstallationer.

Hygienisk trycktransmitter
Den nya säkra och smarta trycktransmittern Sitrans P P300 med diagnostikfunktioner och kundspecifika anslutningar har utvecklats särskilt för livsmedels- och läkemedelsindustrins höga renlighetskrav. Höljet i rostfritt stål och dess utformning gör den mycket enkel att rengöra och sterilisera.

Ny vägningsmodul
Dessutom visar Siemens på mässan den nya vägningsmodulenen Siwarex MS, ventillägesställare samt produkter för nivåmätning och övervakning med ultraljud eller radar för vätskor, slurrier och fasta material i tankar, bassänger och silos.

För ytterligare information kontakta:
Anders Leidermark
Automation & Services
Siemens AB
Tel: 013-460 23 24,, mobil: 070-849 63 24
anders.leidermark@siemens.com

Siemens är ett av världens största företag inom IT, elektronik och elteknik. Koncernen har fler än 475 000 medarbetare i över 190 länder. Omsättningen överstiger 87 miljarder euro.
Siemens Sverige verkar inom områdena IT och kommunikation, industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på ca 12 miljarder kronor och vi är idag cirka 4 700 medarbetare.
www.siemens.se