Skip to main content

Processvisualisering med förbättrade prestanda och underhållsmöjligheter

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 16:38 CET

Siemens lanserar nu version 6.2 av sitt processvisualiseringssystem Simatic WinCC. Den nya versionen är inte bara mer användarvänlig, den har också utökade funktioner för larm och kurvor. Simatic WinCC V6.2 har dessutom ökad databasprestanda och erbjuder en rad nya optioner. Till exempel kan WinCC nu också användas som en Simatic Maintenance Station för ett effektivt anläggningsunderhåll.

Med Simatic WinCC V6.2 kan programmerare integrera Windows-objekt i runtime-applikationens visualiseringsgränssnitt. Detta innebär att operatören kan använda de vanliga Windows-elementen såsom menyer, verktygsfält och programknappar. Den nya funktionen "Alarm Hiding" kan användas för att dölja oviktiga processlarm för operatören. De fortsätter dock att arkiveras i bakgrunden. Med WinCC Trend Controls är det nu möjligt att visa aktuella värden och historiska processvärden på samma kurva. För att öka överskådligheten kan man till exempel välja att bara visa Y-axeln på den valda kurvan.

Den nya WinCC-optionen Simatic Maintenance Station är ett stöd för underhållsingenjören. Programvaran installeras parallellt med WinCC-bassystemet så att operatören enkelt kan växla mellan processvisualisering och underhåll. Det är mycket enkelt att konfigurera denna underhållsstation. Användaren behöver bara välja vilka automationssystem som ska underhållas i Step 7-verktyget. Underhållsstationen känner då av vilken utrustning som tillhör anläggningen och skapar automatiskt en hierarkiskt uppbyggd underhållsbild. Under drift visar underhållsstationen alla automationskomponenter som är relevanta för underhållet – till exempel styrenheter, ställverk och drivsystem – och övervakar också anläggningens aktuella status. Det är inte bara möjligt att planera felavhjälpande åtgärder utan också att i förväg planera lämpliga underhållsåtgärder för att utnyttja befintliga underhållsresurser på ett effektivt sätt.

Genom integration av Microsoft SQL Server 2005 i Simatic WinCC V6.2 har databasprestandan ökats. Det finns två nya WinCC-optioner. Ett verktyg för numrering av projektversioner har lagts till i WinCC/Audit. En ny funktion är WinCC/ChangeControl för spårbar projekthantering och versionsnumrering. Med WinCC/Redundancy kan larmkvitteringar, larmkommentarer och larmtillstånd samt interna variabler synkroniseras mellan redundanta WinCC-stationer. Slutligen integreras WinCC/Web Navigator-klienterna i det centrala användaradministrationssystemet med Simatic Logon. Detta uppfyller de höga kraven på spårbarhet inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Mer information finns på Internet under: www.siemens.com/wincc

För ytterligare information kontakta:
Jos Klein Woud
Siemens AB
Automation & Services
Tel: 040-59 25 13, mobil: 070-728 12 80
jos.kleinwoud@siemens.com

Siemens är ett av världens största företag inom IT, elektronik och elteknik. Koncernen har fler än 475 000 medarbetare i över 190 länder. Omsättningen överstiger 87 miljarder euro.
Siemens Sverige verkar inom områdena IT och kommunikation, industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på ca 12 miljarder kronor och vi är idag ca 4 700 medarbetare.
www.siemens.se