Skip to main content

Rabbalshede Kraft investerar i vindparken Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 13:00 CET

Rabbalshede Kraft bygger sin hittills största vindpark omfattande totalt 21 verk från Siemens. Tio av verken ägs av Göteborg Energi, medan Rabbalshede Kraft äger resterande 11 verk. Rabbalshede Kraft ökar därmed sin produktionskapacitet med cirka 70 procent.

Töftedalsfjället blir Rabbalshede Krafts fjärde vindpark i drift. Sedan tidigare har bolaget två vindparker i drift och en som driftsätts under våren 2010. Tillsammans med Töftedalsfjället får Rabbalshede Kraft en total produktionskapacitet på cirka 160 GWh/år.

I december 2009 tecknade Rabbalshede Kraft avtal med Göteborg Energi om att överlåta en del av parken. Avtalet innebär att Rabbalshede Kraft äger 11 och Göteborg Energi 10 verk. Bolagen samarbetar i projektets alla faser. Rabbalshede Kraft kommer att svara för byggnationen, drift och underhåll av hela parken. Totalt uppgår investeringen till 700 MSEK varav Rabbalshede Krafts andel är på 370 MSEK, vilket gör parken till bolagets hittills största investering. Rabbalshede Kraft finansierar byggnationen av vindparken genom avrop av lån inom den kreditram som bolaget har med Swedbank.

Markarbeten har påbörjats i samarbete med Skanska som svarar för byggnation av vägar och fundament. Siemens levererar turbinerna som planeras sättas i drift i slutet av 2010. Hela parken beräknas vara produktionsklar våren 2011.

Verken har en effekt om vardera 2,3 MW och tornen är 99,5 meter höga. Hela vindparken beräknas producera 129 GWh/år vilket motsvarar elförbrukningen till närmare 6 500 villor (genomsnitt 20 000 kWh/år) eller fem procent av hela Sveriges elproduktion från vindkraft 2009.

”Töftedalsfjället är ett kvitto på att vi på kort tid lyckats etablera Rabbalshede kraft som en snabbväxande aktör inom vindkraft. Rabbalshede Kraft är idag ett vindkraftbolag med två parker i drift och två parker som är under byggnation. Vi har en betydande projektportfölj med parker i goda vindlägen och avser att i raskt takt fortsätta bygga ut produktionskapaciteten”, säger Thomas Linnard, VD, Rabbalshede Kraft.

För Dals-Eds kommun innebär etableringen arbetstillfällen på både kort och lång sikt.

”Både politiker och allmänhet välkomnar etableringen av Töftedalsfjällets vindpark. I stor enighet har vi beslutat om att Dals-Eds kommun ska vara en föregångare i omställningen av det svenska energisystemet till hållbara lösningar”, säger kommunalrådet Martin Carling.

”Vi är stolta över det stora förtroende som Rabbalshede Kraft och Göteborgs Energi visar oss. Med en rotordiameter på 101 meter är Siemens vindturbin SWT 2.3-101 anpassad för låga till medelhöga vindhastigheter, vilket är typiskt för svenska vindförhållanden”, säger Ulf Troedsson, vd för Siemens AB.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Linnard
Rabbalshede Kraft
Tel: 0525-197 11
thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Kent Söderström
Rabbalshede Kraft
Tel: 0525-197 13
kent.soderstrom@rabbalshedekraft.se

Anne Ostelius
Siemens AB
Corporate Communications
Tel: 08-728 14 56, mobil: 070-728 14 56
anne.ostelius@siemens.com

Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik och verkar inom de tre sektorerna Industry, Energy och Healthcare.

Företaget har ungefär 405 000 anställda som arbetar med att utveckla och tillverka produkter, utforma och installera system samt erbjuda skräddarsydda lösningar. Omsättningen överstiger 76 miljarder euro.

I över 160 år har Siemens stått för innovation, kvalitet och pålitlighet i en internationell verksamhet.

Siemens Sverige verkar inom områdena industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, IT och kommunikation, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på cirka 20,8 miljarder kronor och vi är idag ungefär 4800 medarbetare.

Läs mer på www.siemens.se