Skip to main content

Rekordsatsning på vindkraft i södra Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 10:02 CET

Foto: Siemens Press

Ett av de största vindkraftsprojekten i södra Sverige, vindkraftsparken i Brahehus, kom igår närmare sitt förverkligande, då avtal skrevs mellan de inblandande. Projektet kommer att innehålla 13 vindkraftverk av fabrikat Siemens på 2,3 megawatt vardera. Tillsammans kommer verken att leverera 65 gigawattimmar, vilket motsvarar 6,5 procent av Jönköping Energis omsättning.

Vindkraftverken kommer att ha olika ägare. Fem av verken kommer att ägas av o2 Vind, ett av verken kommer att vara andelsägt och ingå i o2 El Ekonomisk Förening. De övriga tre har sålts till två kommuner där dock förhandling ännu pågår och ett vindkraftverk har köpts av det kommunala bostadsbolaget Partille Bo. Tre stycken ägs av Jönköping Energi och ett av Tuggarp Energi, som är lokala markägare. Ett av Jönköping Energis aggregat kommer, om intresse finns, att bli ett så kallat andelsverk. Detta innebär att kunder får köpa in sig i verket och därmed få tillgång till förnybar kraft som är lokalt producerat.

Total kostnad för verken blir cirka 450 miljoner kronor. Det mesta av förberedelsearbetena är gjort och vindkraftsparken skall stå klar i början av 2011. Vägarbetena har redan inletts.

”Vi är både glada och nöjda med att nu kunna realisera vindkraftparken i Brahehus. Vi tycker det är extra roligt att kunna använda Siemens som turbinleverantör i ett projekt för landbaserad vindkraft i Sverige”, säger O2 Vinds vd Johan Ihrfelt. ”Dessutom kommer vi att erbjuda närboende andelar i ett av vindkraftverken”.

”Vi är stolta över att vi har fått Jönköping Energis förtroende att leverera vindkraftverken till Brahehus vindkraftspark. Vi kommer att leverera vindkraftverk som är särskilt lämpade för platser med låga till medelhöga vindhastigheter”, säger Ulf Troedsson, vd för Siemens AB.

Ett elnät bestående av 6,3 km 40 kV:s kabel, 16 km 20 kV:s kabel, 4 kopplingsstationer och en fördelningsstation vid Brahehus kommer att byggas av Jönköping Energi Nät. Dessutom kommer förstärkningar att göras i elnätet i Ölmstad och Huskvarna. Dessa investeringar betalas av vindkraftsproducenterna.

För ytterligare information kontakta:
Jönköping Energi, Håkan Stigmarker, vd: 070-598 60 07

O2 Vind, Johan Ihrfelt, vd: 070-771 53 00

Siemens, Anne Ostelius, pressansvarig, 070-728 14 56

Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik och verkar inom de tre sektorerna Industry, Energy och Healthcare.

Företaget har ungefär 405 000 anställda som arbetar med att utveckla och tillverka produkter, utforma och installera system samt erbjuda skräddarsydda lösningar. Omsättningen överstiger 76 miljarder euro.

I över 160 år har Siemens stått för innovation, kvalitet och pålitlighet i en internationell verksamhet.

Siemens Sverige verkar inom områdena industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, IT och kommunikation, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på cirka 18 miljarder kronor och vi är idag ungefär 4600 medarbetare.

Läs mer på www.siemens.se