Skip to main content

Siemens bygger GSM-R nät i Finland – denna åttonde GSM-R affär säkrar Siemens ställning som ledande på världsmarknaden

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 10:00 CEST

Siemens bygger nu ett rikstäckande GSM-R nät (R=Railway) för det finska järnvägsnätet. GSM-R lösningen ersätter det tidigare analoga radiosystemet med en enhetlig och omfattande digital infrastruktur för tal och data. Siemens affärsområde Information and Communication Mobile (Siemens mobile) kommer fram till slutet av året att uppföra den första sträckan Pieksämäki - Lisalmi. Hela nätet skall vara klart till i slutet av 2006. Avtalet omfattar 5.000 kilometer järnväg.

GSM-R är ett kommunikationssystem för trafiksäkerhet som stödjer bl.a. lokförare och tågpersonal både ute på sträckan och på stationen. Systemet ökar säkerheten och ger en friktionsfri tågtrafik. Inom ramen för denna order skall Siemens mobile installera hela nätinfrastrukturen och tillhandahålla support- och underhållstjänster under en 15-årsperiod. Siemens mobile har tidigare erhållit order på kommersiella GSM-R nät i Belgien, Storbritannien, Italien, Holland, Sverige, Schweiz och Spanien.

GSM-R-tekniken har utvecklats inom ramen för EU-projektet MORANE (Mobile Radio for Railways Networks in Europe). Siemens har deltagit i projektet redan från starten och målet är att åstadkomma ett enhetligt, digitalt radiosystem för den europeiska tågtrafiken.

GSM-R är en kommunikationsplattform för tal- och datatjänster och ett standardiserat kontrollsystem för tågtrafik (European Train Control System - ETCS). GSM-R bygger på mobilradiostandarden GSM, som används över hela världen och har funktionalitet speciellt utvecklad för tågtrafik. Eftersom det rör sig om slutna nätverk är det möjligt att bygga upp specialapplikationer för tågtrafik. GSM-R används redan i flera europeiska länder.

Siemens affärsområde Information and Communication Mobile täcker in hela mobilradioverksamheten, med slutanvändarutrustning, nätinfrastruktur och mobila applikationer. När det gäller slutanvändarutrustningen omfattar produktspektrat bl.a. mobiltelefoner, trådlösa överföringsmoduler, s.k. mobile organizers, trådlösa telefoner samt produkter för Wireless Home Networks. På infrastruktursidan erbjuder man GSM, GPRS och 3G nätverksteknik från basstationer via förmedlingsteknik, till intelligenta nätverk, t.ex. för förbetalda tjänster. Programmet med mobila applikationer består av end-to-end-lösningar, t.ex. meddelandehantering, lokala tjänster eller lösningar för mobila betalningar. För affärsåret 2002 (30 september) hade divisionen en omsättning på EUR 11 miljarder och antalet anställda världen över uppgick till ca 28.600.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Johan Olofsson, Siemens AB, ICM CoC GSM-R Tfn 08-728 15 62, Mobil 070 728 10 62

Presskontakt:
Lars Hanberg, Siemens AB, Corporate Communication Tfn 08-728 11 58, Mobil 070 728 11 58

Gå till denna adress för att ladda ner foton till detta pressmeddelande: http://www.siemens.com/icm-picture/icm200305074

Se även:
http://www.siemens-mobile.com

Pressreleaser, bilder och mer information:
http://www.siemens-mobile.com/press