Skip to main content

Siemens hjälper Lycksele kommun att energieffektivisera

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 09:30 CEST

Lilly Bäcklund, ordförande i kommunstyrelsen i Lycksele
Källa: Lycksele kommun

Lycksele kommun anlitar Siemens för att minska sin energianvändning. Det ska leda till minskade kostnader och förbättrat inomhusklimat i kommunens lokaler.

I ett första skede kommer Siemens att göra en energiinventering av kommunens lokaler. Alla system i fastigheten som använder energi kommer att ses över, främst värme, ventilation, vatten och el.

"Energiinventeringen innebär att vi analyserar lokalernas besparingspotential med avseende på energianvändningen", säger André Ruuth vid Siemens AB. "Vår preliminära bedömning är att Lycksele kommun har möjlighet att minska sin energianvändning med ungefär 20 procent".

Förutom de ekonomiska vinsterna bidrar arbetet även till att uppfylla kommunens långsiktiga miljömål, bland annat genom att koldioxidutsläppen minskar.

"Det här ett bra exempel på hur Lycksele kommun satsar på kostnadseffektivitet och förbättrad inomhusmiljön för både våra anställda och nyttjare av lokalerna", säger Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande.

Den affärsmodell som ligger till grund för samarbetet kallas Energy Performance Contracting (EPC). Hela projektet består av tre steg: analys, genomförande och uppföljning/verifiering.

Grundidén är att värdet av de garanterade energibesparingar som genereras ska betala för installationerna som krävs över en avtalad tidsperiod. På det sättet är affären kostnadsneutral och riskfri för kommunen. Efter avtalets slut blir det vinst år efter år.

I början av november lämnar Siemens in resultatet av den första fasen. Resultatet levereras med en åtgärdsplan och därefter ska kommunen fatta beslut om att gå vidare för genomförande av åtgärderna.

För ytterligare information kontakta:
André Ruuth
Siemens AB
Industry Sector
Tel: 090-203 61 08. Mobil: 070-372 68 08
e-post: andre-ruuth@siemens.com

Bifogade filer

PDF-dokument