Skip to main content

Siemens levererar turbin till Mexiko

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 10:02 CEST

Siemens har fått beställning nummer två på den nyutvecklade gasturbinen SGT-750, denna gång från en kund i Nordamerika. Köpare är Energia MK KF, S.A. de C.V., ett dotterbolag till det mexikanska textilföretaget Grupo Kaltex.

Turbinen ska användas i ett kraftvärmeverk som uppförs i staden Altamira i sydöstra Mexiko. Kraftvärmeverket, som ska få en total kapacitet på 36 megawatt (MW), kommer när det tas i drift i oktober 2013 att leverera ca 40 procent av Kaltex-fabrikernas totala elbehov i Mexiko. Turbinen kommer att generera processånga för Kaltex produktion av syntetiska fibrer.

Gasturbinen SGT-750 tillverkas i Siemens verkstäder i Finspång och Trollhättan. I Siemens totala uppdrag ingår att leverera, installera och driftsätta gasturbinen tillsammans med generator, panna samt alla hjälpsystem.

– Den här beställningen är extra spännande eftersom den visar att SGT-750 är efterfrågad även på den amerikanska marknaden där man har en annan nätfrekvens än i Europa, säger Hans Holmström, vd på Siemens Industrial Turbomachinery AB, och konstaterar även att med SGT-750 kan Siemens ge ett ur miljösynpunkt fördelaktigare bidrag till Mexikos elbehov.

SGT-750 har en verkningsgrad på 38,7 procent och representerar den senaste utvecklingen i Siemens gasturbinportfölj. Den utvecklades av Siemens ingenjörer i Finspång under mer än tre års tid och lanserades på marknaden i november 2010. SGT-750 är konstruerad i moduler för att vara extra servicevänlig och driftsäker. Stilleståndstiden för service och underhåll är begränsad till 17 dagar på 17 år vid generatorbyte direkt på den installerade maskinen istället för på serviceverkstad.

Den första beställningen på SGT-750 kom i december 2011. Köpare var WINGAS GmbH, ett konsortium mellan BASF dotterbolag Wintershall och det ryska företaget Gazprom.  Den turbinen ska installeras inom ramen för Nord Streams naturgasnät, i en mottagningsstation utanför Greifswald i Tyskland.

För ytterligare information kontakta:
Mats Rosander
Energy Sector
Tel: 0122-81 784
Mobil: 070-578 79 01
mats.rosander@siemens.com

Om Siemens Energy Sector

Siemens Energy Sector är den enda aktören i världen som erbjuder produkter, lösningar och tjänster som omfattar alla steg i energiförsörjningen: från produktion, via transmission och distribution, till elanvändning. Fokus ligger på säker drift och energieffektiva lösningar för att möta såväl det ökade energibehovet som kravet på minsta möjliga miljöpåverkan. Läs mer på www.siemens.se/energy

Om Siemens Industrial Turbomachinery AB

Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) med säte i Finspång i norra Östergötland levererar kraftverk, gas- och ångturbiner med hög verkningsgrad och låga utsläppshalter. Företaget, som ingår i Siemens Energy Sector, har 2800 medarbetare och omsätter ca 10 miljarder kronor årligen.

Siemens, det gröna infrastrukturföretaget, utvecklar innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena  industri, energi, infrastruktur och städer samt hälso- och sjukvård. Företaget har världens största miljöportfölj med produkter, lösningar och tjänster som bidrar till att skapa en hållbar framtid. Siemens har 360 000 anställda i 190 länder och omsätter 73,5 miljarder euro. En tredjedel av omsättningen kommer från miljöportföljen.

Siemens har funnits i Sverige sedan 1893 och är idag cirka 4 700 medarbetare. Förra affärsåret var omsättningen ungefär 18 miljarder kronor. Siemens finns på ett 40-tal orter i Sverige och har huvudkontor i Upplands Väsby.  Läs mer på www.siemens.se