Skip to main content

Siemens och E.ON tecknar ramavtal om byggnation av vindkraftverk

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 15:59 CEST

Siemens och E.ON tecknar ett av de största ramavtalen för leveranser av vindkraftverk någonsin. De båda bolagen har kommit överens om att Siemens ska leverera 500 vindkraftverk med en sammanlagd kapacitet på 1150 MW i USA och Europa under 2010 och 2011. Sverige ingår i en kärntrupp av sju länder som kommer att prioriteras.

Det omfattande avtalet markerar en ny era i samarbete mellan E.ON och Siemens inom förnybara energikällor. Båda företagen har enats om att i nära samarbete driva tillförlitliga och miljövänliga vindkraftsprojekt runt om i världen.

Båda parter anser att partnerskap kommer att utgöra grunden för den framtida utvecklingen av förnybar energi.

"För Siemens är avtalet med E.ON det största enskilda avtalet om vindkraft i företagets historia", sade René Umlauft, chef för divisionen förnybar energi inom Siemens sektor Energy.

"Det nya partnerskapet mellan E. ON och Siemens är inte bara till stor nytta för de två företagen. Samarbetet innebär också ett viktigt steg i den anmärkningsvärda utvecklingen av vindkraft som en etablerad energikälla."

"Detta avtal utgör en viktig milstolpe i strategin för E.ON:s verksamhet inom förnybar energi", sade dr Frank Mastiaux, vd för E.ON Climate & Renewables. "Vi är glada över att Siemens delar vår vision och vi vill arbeta tillsammans för att skapa fördelar för båda parter. Det här innebär ett betydande steg i industrins utveckling mot en industrialisering."

Bifogade filer

PDF-dokument