Skip to main content

Siemens övertagande av Danfoss Flow Division framgångsrikt genomfört

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 15:42 CEST

Den 1 september 2003 slutförde Siemens sitt övertagande av Danfoss Flow Division. Avtalet undertecknades redan i maj 2003. Övertagandet omfattar två tillverkningsanläggningar (Nordborg i Danmark och Stonehouse i Storbritannien) och den världsomspännande försäljningsorganisationen för elektronisk flödesmätningsapparatur. De sammanlagt 450 personer som arbetar inom Danfoss Flow Division genererade under 2002 en omsättning på cirka 60 miljoner euro. Siemens förstärker härmed ytterligare sin position inom det viktiga processautomations-området.

Processautomation är en strategisk affärsverksamhet inom Siemens Automation & Drives. Produkter för flödesmätning är en nyckelfaktor inom processautomation och används inom branscher som livsmedel, kemi, läkemedel samt vatten och avlopp och utgör ungefär en fjärdedel av dagens behov av mätteknik inom produktionsprocesser.

Siemens och Danfoss verksamheter inom flödesmätning kommer att ingå i Siemens Automation & Drives och bildar den nya affärsenheten Siemens Flow Instruments med huvudkontor i Nordborg, Danmark.

"Vi ser mycket positivt på köpet av Danfoss Flow Divsion. Vi utökar härmed vårt redan breda industritekniska produktprogram, vilket är positivt för våra kunder", säger Göran Persson, chef för det svenska affärsområdet Automation & Energy inom Siemens AB där Automation & Drives ingår.

Siemens Automation & Drives är världens ledande leverantör av automationsutrustning för tillverkningsindustrin. Även när det gäller processautomation räknas Siemens till de största i branschen. Siemens Automation & Drives har under senare år genomfört ett antal förvärv: Applied Automation, USA (1999), Turbo-Werk, Tyskland (1999), Milltronics Process Instruments, Kanada (2000), Moore Process Automation, USA (2000), Axiva (2000), AltOptronic, Sverige (2001).

För ytterligare information kontakta:
Göran Persson, Automation & Energy, Siemens AB
Telefon: 08-728 14 64, 070-728 14 64
E-post: goran.persson@siemens.com
Robert Müller, Corporate Communications, Siemens AB
Telefon: 08-728 10 15, 070-728 10 15
E-post: robert.muller@siemens.com

Siemens är ett av världens största företag inom IT, elektronik och elteknik. Koncernen har fler än 400 000 medarbetare i över 190 länder. Omsättningen överstiger 84 miljarder euro.
Siemens Sverige verkar inom områdena IT och kommunikation, industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på drygt 11 miljarder och vi är fler än 4500 medarbetare idag.
www.siemens.se