Skip to main content

Siemens processtyrning till Sveriges första naturgasterminal

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 15:11 CET

Cryo bygger just nu Sveriges första mottagningsterminal för flytande naturgas. Som leverantör av processtyrningen har Cryo valt Siemens moderna, standardiserade system med integrerad felsäkerhet och hög tillgänglighet.

Sveriges första terminal för flytande naturgas i Nynäshamn ägs av AGA och är planerad att tas i drift 2011. Totalentreprenör är verkstads- och ingenjörsföretaget Cryo som tillverkar utrustningar och driver anläggningsprojekt för hantering av cryogena gaser, det vill säga kalla, flytande industrigaser.

Naturgasen kommer bland annat att användas till vätgasproduktion i raffinaderiet i Nynäshamn och exporteras till stadsgasproduktion i Stockholm.

”Naturgas är brandfarlig och måste därför hanteras med största försiktighet. Därför har vi varit noggranna med att välja ett processtyrningssystem med mycket hög säkerhet och tillförlitlighet. Det blev Siemens Simatic PCS 7”, säger Lars Persson, projektledare på Cryo AB.

”I en mottagningscentral för flytande naturgas är det viktigt att minska risker till tolererbara nivåer samtidigt som anläggningen upprätthåller högsta möjliga processtillgänglighet”, säger Jörgen Wrennfors, kundansvarig säljare på Siemens AB. ”Därför är kombinationen av SIL-klassat styrsystem ihop med hög tillgänglighet via redundans rätt val.”

För att förenkla hantering av säkerhetsfunktionerna i styrsystemet, kommer Simatic Safety Matrix användas. Med Safety Matrix skapas felsäker logik med så kallade Cause & Effect-diagram, vilka även kan visas dynamiskt i operatörsmiljön. Siemens leverans inkluderar även webinterface för övervakning av process från annan ort.

Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik och verkar inom de tre sektorerna Industry, Energy och Healthcare.

Företaget har ungefär 405 000 anställda som arbetar med att utveckla och tillverka produkter, utforma och installera system samt erbjuda skräddarsydda lösningar. Omsättningen överstiger 76 miljarder euro.

I över 160 år har Siemens stått för innovation, kvalitet och pålitlighet i en internationell verksamhet.

Siemens Sverige verkar inom områdena industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, IT och kommunikation, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på cirka 18 miljarder kronor och vi är idag ungefär 4600 medarbetare.

Läs mer på www.siemens.se