Skip to main content

Siemens säljer svensktillverkad gasturbin till slovenskt kraftverk – ordervärde 18,5 miljoner euro

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 08:55 CEST

Siemens gasturbinverksamhet i Finspång har fått en order på en gasturbin av modellen SGT-800 till kraftverket Brestanica i Slovenien. Det är den största turbinmodellen som tillverkas i Finspång, och det är den första ordern på en SGT-800 för ändamålet att användas som spetslastkraft. Ordervärdet för Siemens del är ca 18,5 miljoner euro.

Den beställda SGT-800-turbinen kommer att användas som spetslastkraft. Med spetslastkraft avses extra kraftkapacitet som snabbt går att starta upp vid efterfrågetoppar på elektricitet som de vanliga baslastkraftverken inte har kapacitet nog att ta hand om. Gasturbinen från Siemens ska ersättaflera äldre gasturbiner. Den nya turbinen har en betydligt högre verkningsgrad än de gamla. Det totala ordervärdet för Siemens del är ca 18,5 miljoner euro. Siemens har hittills sålt över 280 gasturbiner av typen SGT-800, som tillsammans har ackumulerat över 3,3 miljoner drifttimmar.

- Det här är en viktig order för oss eftersom det är första gången vi säljer en SGT-800 för spetslastkraft, säger Hans Holmström, vd på Siemens Industrial Turbomachinery AB.

I händelse av att det slovenska elnätet skulle kopplas ned ska ett dieselkraftverk göra det möjligt att starta gasturbinen. Turbinen kommer då att kunna gå upp till full effekt inom 13 minuter från start. Under byggandet av det nya blocket i Brestanica kommer det även att förberedas för att kunna installera ytterligare en turbin, vilket är i linje med rådande behov och Sloveniens nya energistrategi.

Kraftverket Brestanica ligger i staden med samma namn i östra Slovenien. Kund är Termoelektrarna Brestanica d.o.o. och i beställningen till Siemens ingår en gasturbin av typen SGT-800 på 53 MW tillverkad av Siemens i Finspång, en generator av typen SGEn-100A tillverkad i tyska Erfurt, samt konstruktion, leverans, installation och testning. Drifttagning av turbinen är planerad till 2018.

Om Siemens
Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. Under verksamhetsåret 2015 omsatte bolaget omkring 76 miljarder euro och hade 348 000 anställda i över 200 länder. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Det senaste affärsåret (2015) var omsättningen för Siemens i Sverige ca 19 miljarder kronor. Läs mer på Siemens.se.