Skip to main content

Siemens slår EPC-rekord i Danmark

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 08:15 CEST

Hvidovre sjukhus

Siemens har fått det största kontraktet hittills för Energy Performance Contracting (EPC) i Danmark, värt 23 miljoner euro. Kontraktet innebär en omfattande uppgradering av Hvidovre sjukhus energiprestanda, med en garanterad energibesparing på upp till en tredjedel av årsförbrukningen.

Kontraktet med HvidØvre sjukhus utanför Köpenhamn följer affärsmodellen för Energy Performance Contracting, EPC, vilket innebär att projektet finansieras av den i förväg garanterade energibesparingen. Kontraktet omfattar modernisering och optimering av sjukhusbyggnadernas tekniska installationer, samt en utökning av sjukhusets egna förnybara energikällor. Totalt garanterar projektet en energibesparing på upp till en tredjedel av årsförbrukningen, och att sjukhuset kan ta ett stort steg mot sitt mål på minskade koldioxidutsläpp.

De energibesparande åtgärderna som föreslagits av Siemens experter på energieffektivisering har utgått från en grundlig analys av det 245 000 m² stora sjukhuset. Eftersom sjukhus är i drift dygnet runt och förbrukar mycket energi finns där också en stor potential för förbättrad energieffektivitet.

De åtgärder som skall genomföras på Hvidovre Sjukhus inkluderar

en utökning av sjukhusets egen solcellsanläggning, installation av ett lagringssystem för jordvärme, installation av vindkraftverk samt en modernisering av byggnadernas automationssystem. Sjukhuset kommer att efter dessa uppgraderingar genomförts kunna minska sin värmeförbrukning med 41 procent och elförbrukning med 23 procent. I genomsnitt kommer detta att resultera i en årlig energibesparing på 33 procent.

Siemens kommer att finansiera kostnaderna för projektet i förväg, och Hvidovre sjukhus kommer att betala tillbaka dem under en tioårsperiod med hjälp av de uppnådda energibesparingarna.

“Det här projektet kommer att hjälpa oss att ta göra stora framsteg mot våra miljömål inom en kort tidsperiod”, säger Anders Agger, chef för Hvidovre sjukhus.

 

Om Siemens
Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. Under verksamhetsåret 2015 omsatte bolaget omkring 76 miljarder euro och hade 348 000 anställda i över 200 länder. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Det senaste affärsåret (2015) var omsättningen för Siemens i Sverige ca 19 miljarder kronor. Läs mer på Siemens.se.