Skip to main content

Siemens storleverantör av processtyrning och elkraftsutrustning till nyinvigda biokraftvärmeverket i Värtan

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 08:30 CEST

KVV8 Värtaverket under byggnation, Foto/Copyright: Fortum Värme

Under 2013 ingick AB Fortum Värme och Siemens ett avtal värt ca 250 miljoner kronor för leverans av utrustning inom elkraft och processtyrning till Värtaverkets nyinvigda biokraftvärmeverk KVV8. Siemens kan nu summera leveransen som en av sina största hittills inom elkraft och processtyrning till ett svenskt industriprojekt.

Siemens leverans till Värtaverket omfattar två huvudsakliga områden; Dels en mycket omfattande elkraftsleverans som spänner över låg- och mellanspänningsställverk till högspänningsutrustning så som krafttransformatorer och generatorbrytare. Även en landströmsanläggning för strömförsörjning av flisbåtar som anlägger Värtahamnen är inräknad. Den andra delen av leveransen är ett system för processtyrning, SPPA-T3000 DCS. SPPA-T3000 övervakar, styr och kontrollerar driften av hela Värtaverket – där förutom det nya biokraftvärmeverket även kraftvärmeverk 1 och 2 ingår.

-Jag är stolt över att tillsammans med alla involverade ha genomfört en lyckad leverans. Hållbar energiförsörjning är framtiden, och ett fokusområde för oss såväl som för Fortum Värme, säger Mats Ählberg, chef för Siemens division Energy Management.

Förutom leveransen av redan nämnda utrustning har Siemens även haft ansvaret för konstruktion, konfigurering och drifttagning.

Leveransens omfattning:

Krafttransformatorer inklusive generatorbrytare och kraftskenor
Övergripande elkraftstruktur
Siemens SPPA-T3000 process-styrningssystem
Lågspänningsställverk
Mellanspänningsställverk
Distributionstransformatorer
Reservkraftgeneratorer
Landströmsanläggning för strömförsörjning av flisbåtar som anlägger i Värtahamnen
Konstruktion, konfigurering och drifttagning

Om Siemens
Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. Under verksamhetsåret 2015 omsatte bolaget omkring 76 miljarder euro och hade 348 000 anställda i över 200 länder. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Det senaste affärsåret (2015) var omsättningen för Siemens i Sverige ca 19 miljarder kronor. Läs mer på Siemens.se.