Skip to main content

Siemens teknik vidare i Trafikverkets och Vinnovas innovationsupphandling för elvägar

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 15:31 CEST

Projektet ”Elväg-Gävle” är ett av fyra bidrag som har gått vidare till fas två i Trafikverkets och Vinnovas upphandling för elvägar. I projektet bidrar Siemens med systemlösning och produkter för att göra strömöverföring från en luftledning till en elhybridmotor i en lastbil möjlig. Upphandlingen är den största innovationsupphandlingen hittills i Europa och ligger i linje med regeringens mål om en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta till 2030, vilken ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

I ett första steg som genomfördes förra året, anmälde elva leverantörer intresse till Trafikverket för att utveckla elvägar, och lämnade därefter in sina idébeskrivningar. De fyra leverantörer som nu har gått vidare ska genomföra varsin detaljprojektering av hur en demonstrationsanläggning i praktiken skulle kunna fungera. Trafikverkets och Vinnovas målsättning är att låta minst två leverantörer bygga demonstrationsanläggningar i Sverige. Byggstart för dessa är under 2015.

I projekt Elväg-Gävle körs lastbilar med hybridmotorer på vanliga vägar och får kontinuerlig strömförsörjning med hjälp av strömavtagare utvecklade med Siemens teknik. Tekniken, som inom Siemens går under benämningen ”eHighway”, bygger på att el överförs till fordonet via luftledningar som är monterade ovanför vägen. Över lastbilshytten befinner sig en strömavtagare som matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen. Tekniken ger stor flexibilitet då lastbilens hybridmotor kan drivas av andra drivmedel som t.ex. diesel eller biobränsle på de sträckor där det inte finns elförsörjning genom strömavtagare.

– Siemens koncept för ”eHighway”, kombinerar väl beprövad järnvägsteknik med flexibiliteten som finns hos vägtransporter. Befintlig infrastruktur kan utnyttjas, vilket gör att investeringskostnaderna begränsas. Tekniken är dessutom mycket energieffektiv, enligt våra mätningar kan energikostnaderna minskas med ca 80 procent jämfört med en konventionellt dieseldriven lastbil, och de fossila utsläppen med 80-90 procent, säger Anders Bylund, affärsutvecklare på Siemens AB.  

I projekt ”Elväg-Gävle” ingår förutom Siemens även Scania, Region Gävleborg, SSAB, Sandvik, Ovako, Outokumpu, Boliden, Stora Enso, Midroc Electro, Ernsts Express, Gävle Hamn, energibolagen i Gävle och Sandviken, Högskolan i Gävle samt Handelshögskolan i Stockholm.

Demonstrationsanläggningen är tänkt att uppföras utanför Storvik i Gästrikland med den långsiktiga målsättningen att skapa en ­elväg mellan Gävle hamn och Storvik längs med E16, och vidare inåt landet.

Läs mer på www.siemens.se/ehighway

För pressbilder, besök vårt pressrum:
www.siemens.se/press

För ytterligare information kontakta:
Lisa Frykman, presskontakt Siemens AB
tel. 070-728 14 42, email lisa.frykman@siemens.com
Om Siemens
Med världens största miljöportfölj erbjuder Siemens innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena infrastruktur, industri, energi, hälso- och sjukvård. Hos Siemens 362 000 medarbetare i 190 länder finns kunskapen och kompetensen att ta fram produkter, lösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. Företaget omsätter 75,9 miljarder euro, varav 43 procent kommer från miljöportföljen. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och bolaget har cirka 4 500 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Det senaste affärsåret (2013) var omsättningen ca 18 miljarder kronor. Läs mer på Siemens.se.