Skip to main content

Siemenskoncernen outsourcar hela sin IT-infrastruktur till Siemens Business Services

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 09:22 CEST

Siemens Business Services har tecknat ett 10-årigt avtal med Siemens om ett av världens största outsourcing-åtagande. Värdet på affären beräknas enbart i Sverige till 1 miljard kronor och avtalet innebär att Siemens överlåter all sin leverans av IT-infrastrukturtjänster till Siemens Business Services. I Sverige omfattar avtalet 4 500 anställda inom Siemenskoncernen.

De tjänster Siemens Business Services kommer att leverera till Siemenskoncernen består av desktop-, nätverks- och serverbaserade tjänster, kundtjänst samt telefoni. Avtalet gäller initialt för Siemens i Europa men övriga regioner följer därefter. Siemens i Sverige är bland de första att överlåta all sin IT-infrastruktur till Siemens Business Services och utrullningen av projektet påbörjas den 1 april 2006.

Siemens är ett av världens största företag inom IT och telekom – inte bara genom den bredd av tjänster som företaget erbjuder, utan också för dess IT-användning. Traditionellt sett har respektive affärsområde inom Siemens haft sina egna IT-resurser och individuellt utvecklade IT-miljöer. Genom att frigöra de olika affärsområdena inom koncernen från egna IT-supportfunktioner gör man det möjligt för dem att koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Projektets uppgift är att uppnå produktivitetsvinster för Siemens genom en koncerngemensam harmonisering och standardisering och målet är en IT-infrastruktur som förbättrar och stärker företagets konkurrenskraft och innovativa styrka.

Genom denna harmonisering och standardisering av IT-infrastrukturtjänster förväntar sig Siemenskoncernen väsentliga kostnadsbesparingar och samtidigt en ökad kvalitet på IT-tjänsterna, säger Thomas Kuntze, CIO på Siemens i Sverige.

Outsourcingverksamheten inom Siemens Business Services kommer i och med detta avtal att dubbleras i Sverige samtidigt som vi stärker vår position ytterligare som IT-tjänsteleverantör på den internationella och framförallt den svenska marknaden. Det ger Siemens Business Services bra förutsättningar för att ytterligare stärka sin position inom outsourcingtjänster även utanför Siemenskoncernen, säger Fredrik Hallenborg, VD för Siemens Business Services i Sverige.
Siemens Business Services kommer i och med detta kontrakt att vara exklusiv leverantör av IT-infrastrukturtjänster för hela Siemenskoncernen. Till att börja med kommer tjänsterna att levereras lokalt men i förlängningen öppnar det även upp möjligheter att leverera tjänster från och till Siemens Business Services på global basis.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Hallenborg, VD, Siemens Business Services AB
Telefon: 08-730 65 69, 073-620 65 69
E-post: fredrik.hallenborg@siemens.com

Robert Müller, Informationschef, Siemens AB
Telefon: 08-728 10 15, 070-728 10 15
E-post: robert.muller@siemens.comOm Siemens Business Services
Siemens Business Services är en internationellt ledande leverantör av IT-lösningar och tjänster. Detta Siemens-bolag erbjuder tjänster längs hela IT-kedjan från en enda källa - från konsulttjänster och systemintegration till ansvar för kundens hela infrastruktur. Tack vare sin omfattande know-how och branschspecifika erfarenhet ger företaget kunderna ett konkret mervärde. Siemens Business Services är en av världens tio ledande leverantörer av outsourcing-tjänster och IT-underhåll. Omsättningen för räkenskapsåret 2005 (avslutat 30 september 2005) uppgick till ca 5,4 miljarder euro, av vilken 75 procent genererades utanför Siemens-organisationen. Företaget har för närvarande ungefär 39 000 anställda över hela världen.

För mer information: www.siemens.se/sbs och www.siemens.com/sbs

Om Siemens
Siemens är ett av världens största företag inom IT, elektronik och elteknik. Koncernen har fler än
450 000 medarbetare i över 190 länder. Omsättningen överstiger 75 miljarder euro.

Siemens Sverige verkar inom områdena IT och kommunikation, industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på ca 14 miljarder kronor och vi är idag ca 4 500 medarbetare.

För mer information: www.siemens.se och www.siemens.com