Skip to main content

Skyddande gas kan ge storskalig vindkraft i Nordsjön

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 14:36 CET

Ny EU-studie ska undersöka hur teknik från elektronikjätten Siemens kan bana väg för storskalig vindkraft i Nordsjön. Gasisolerad högspänningsöverföring (GIL) kan lösa problemen med ojämn kraftöverföring.

─ Det finns ett stort intresse för att bygga ut vindkraften, särskilt i avlägsna områden till havs där vindförhållandena är goda, säger Peter Hallberg, affärsområdeschef för Siemens Power & Transportation. Men problemet är att vindkraft ger en ojämn kraftproduktion som beror på varierande vindstyrkor. För att en storskalig utbyggnad ska kunna ske måste vindkraftsparkerna anslutas till ett kraftnät som kan hantera den ojämna kraftöverföringen.

I en ny EU-studie undersöks möjligheterna att skapa en säker länk mellan vindkraftverk till havs och det europeiska kraftnätet med hjälp av GIL. Siemens, som har en världsledande ställning inom detta teknikområde, deltar aktivt. Studien ska undersöka hur långt det är möjligt att använda GIL istället för mer komplicerad och dyr transmissionsteknologi. Detta skulle i så fall möjliggöra ett nätverk för de planerade vindkraftsparkerna i Nordsjön som även kan sammankopplas med kraftnätet på fastlandet.

─ Ett kraftnät på plats i Nordsjön som är sammankopplat med kontinenten skulle inte bara innebära en mer effektiv användning av vindkraft. Kraftnätet skulle också kunna användas för att på ett kommersiellt sätt utveckla kraftöverföringen och därmed stimulera den europeiska energihandeln, säger Peter Hallberg.

För ytterligare information kontakta:
Peter Hallberg
Siemens AB
Power & Transportation
Tel: 08-728 17 95, Mobil: 070-728 17 95
e-post: peter.hallberg@siemens.com

Jan Hintze
Siemens AB
Power Transmission & Distribution
Tel: 08-728 12 48, Mobil: 070-728 12 48
e-post: jan.hintze@siemens.com

Bifogade filer

PDF-dokument