Skip to main content

Stockholm får toppresultat i stor europeisk miljöstudie

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 08:30 CET

Foto: Siemens pressbild

Köpenhamn är den grönaste staden i Europa, följd av Stockholm, Oslo, Wien och Amsterdam. Det visar resultatet av en omfattande miljöstudie om 30 europeiska storstäder, European Green City Index. Stockholm är ledande när det gäller byggnader, miljöstyrning och transporter, bland annat tack vare att Stockholm har den högsta andelen miljöbilar i Europa.

European Green City Index är en oberoende studie genomförd av The Economist Intelligence Unit på uppdrag av Siemens. I studien har miljöprestationen hos 30 europeiska storstäder rangordnats både i ett övergripande index och i åtta olika kategorier. Varje stad har studerats med hjälp av 30 indikatorer, något som gör miljöstudien till den mest omfattande någonsin.

”European Green City Index innehåller ett porträtt av varje stad med ingående fakta om stadens miljövänlighet såsom hållbarheten hos infrastruktur, resursanvändning och miljöstyrning. Dessutom lyfts de bästa exemplen fram. Det gör studien till en inspirationskälla och ett beslutsunderlag för städers miljöplanering”, säger Ulf Troedsson, koncernchef för Siemens i Sverige.

Resultatet toppas av Köpenhamn, tätt följd av Stockholm som gör särskilt bra ifrån sig inom kategorierna byggnader, transport, koldioxidutsläpp, luftkvalitet och miljöstyrning. Stockholm ligger i framkant med välisolerade och energieffektiva byggnader, vilket bidrar till att staden har fått en delad förstaplats tillsammans med Berlin i kategorin byggnader.

Även när det gäller transporter hamnar Stockholm på första plats med en väl utbyggd kollektivtrafik, biltullar, många miljöbilar och bussar som drivs med etanol eller biogas. Stockholm uppmärksammas också för den stora andelen invånare som väljer att cykla eller gå till arbetet.

Stockholm har en lång tradition av att arbeta med miljöplaner och har även goda förutsättningar för en stark miljöprestation: gott om rent vatten, avsaknad av tung industri och god tillgång till fossilbränslefria energikällor. Samtidigt visar studien att stockholmarna använder mer energi, vatten och genererar mer sopor än många andra europeiska storstadsinvånare, något som kan kopplas till välståndet men även till det faktum att klimatet är kallare och mer energikrävande.

”Även om man jämför med andra städer i kalla klimat, exempelvis Oslo och Köpenhamn, ligger Stockholms energianvändning på en högre nivå. Eftersom byggnader står för ungefär 40 procent av städers energianvändning finns det potential att öka energieffektiviteten i äldre byggnader för att få bukt med energitjuvar”, säger Ulf Troedsson.

“Med European Green City Index vill Siemens visa sitt engagemang för hållbar utveckling i städer och för att identifiera, hantera och minska de negativa följderna av urbanisering samt minska CO2-utsläppen som är den största orsaken till en hotande klimatförändring”, säger Ulf Troedsson.

Läs mer om European Green City Index på www.siemens.se/press
Där kan du också ladda ned hela rapporten och pressbilder.

Siemens har en presskonferens i Köpenhamn tisdagen den 8 december 2009.
Välkommen att delta i presskonferensen på distans då vi webbsänder i realtid från Köpenhamn.
Konferensen börjar kl 10.30.
http://w1.siemens.com/press/en/events/corporate/2009-12-cop15.php

Maila frågor under pågående webbsändning!
pressconference@siemens.com
Dina frågor kommer att besvaras direkt under konferensen eller efterår via e-post.

Presskontakt:
Anne Ostelius
Siemens AB
Corporate Communications
Tel: 08-728 14 56, mobil: 070-728 14 56
anne.ostelius@siemens.com

Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik och verkar inom de tre sektorerna Industry, Energy och Healthcare.

Företaget har ungefär 405 000 anställda som arbetar med att utveckla och tillverka produkter, utforma och installera system samt erbjuda skräddarsydda lösningar. Omsättningen överstiger 76 miljarder euro.

I över 160 år har Siemens stått för innovation, kvalitet och pålitlighet i en internationell verksamhet.

Vår miljöportfölj innehåller produkter och lösningar som på ett direkt, verifierbart sätt bidrar till en positiv effekt på miljö och klimatet. Bara under det senaste året har Siemens hjälpt kunder världen över att minska sina koldioxidutsläpp med 210 miljoner ton. Det motsvarar de årliga utsläppen för New York, Tokyo, London och Berlin tillsammans

Siemens Sverige verkar inom områdena industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, IT och kommunikation, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på cirka 18 miljarder kronor och vi är idag ungefär 4 600 medarbetare.

Läs mer på www.siemens.se

Bifogade filer

PDF-dokument