Skip to main content

Svensk sjukvård satsar 50 miljoner kronor på digitaliserad mammografi från Siemens

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 10:46 CEST

Digitaliseringen av mammografin fortsätter. Siemens har på kort tid vunnit fyra upphandlingar från den svenska sjukvården avseende nya mammografisystem. Totalt ska Siemens leverera 25 system till ett värde av 50 miljoner kronor. Beställarna är landstingen i Västra Götalands och Jönköpings Län samt de privata vårdgivarna Aleris i Stockholm och Avesina i Göteborg.

"Digitaliseringen innebär förbättrad diagnostik till låga stråldoser samtidigt som processerna för vårdpersonalen förbättras väsentligt", berättar Bo Järlund på Siemens AB, Healthcare Sector. "Med de nya systemen kommer mammografiundersökningarna att ta ett stort steg framåt".

Siemens levererar det nya direktdigitala mammografisystemet MAMMOMAT Inspiration. Det är ett nyutvecklat system som uppfyller alla högt ställda krav på en modern utrustning.

Digitaliseringen av mammografin ökar snabbheten i och med att vårdpersonalen nu slipper hanteringen av kassetter, filmer, framkallning och pappersarkiv. Dessutom kan digitala bilder överföras snabbt och enkelt mellan vårdenheterna vilket ökar flexibiliteten vid granskning och fastställande av diagnos.

För ytterligare information kontakta:
Bo Järlund
Siemens AB
Healthcare Sector
Tel: 08-730 72 97 mobil: 076-840 01 00
e-post: bo.jaerlund@siemens.com

Bifogade filer

PDF-dokument