Skip to main content

Sightsavers i Almedalen - dags att prioritera människor med funktionsnedsättning i svenskt utvecklingsarbete

Nyhet   •   Jul 15, 2019 12:01 CEST

Sightsavers tillsammans med Synskadades Riksförbund, TargetAid och Social Venture Network i Almedalen

Fakta från WHO, Världshälsoorganisationen och IAPB The International Agency for the Prevention of Blindness visar på att;

-1 miljard människor har en funktionsnedsättning, cirka 15% av världens befolkning. 
-Ungefär 800 miljoner av dessa människor bor i låg- och medelinkomstländer.
-253 miljoner människor är blinda eller har en synnedsättning, varav 89% bor i låg- och medelinkomstländer.
-36 miljoner människor är blinda och enligt The Lancet Global Health kan gruppen öka till 115 miljoner år 2050. 
-75% av all blindhet kan förhindras.
-50% av all blindhetberor på gråstarr.

Personer med funktionsnedsättning har rättigheter, nämns exempel i;
-FNs Globalamål SDG-målen. Det refereras till funktionsnedsättningar påflera ställen, bland annat  i målen kopplade till utbildning, sysselsättning, hälsa, jämställdhet, ojämlikhet, hållbara städer samt genomförande och globala partnerskap.
-FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRDP), artikel 25 framgår rätten till hälso- och sjukvård /träning för personer med funktionsnedsättning, utan någon form av diskriminering.

Förra året på Disability Summit i London blev det helt klart att funktionsnedsättning har kommit högre upp på agendan. Flera regeringar, biståndsenheter och organisationer kraftsamlar för att göra verklighet av FNs motto "Leave No One Behind". Den brittiska regeringen lanserade förra året en ny strategi för inkludering i sitt biståndsarbete, ett ramverk  som Sightsavers hjälpt till att utveckla. 

Den brittiska regeringen har valt att prioritera människor med funktionsnedsättning inom ramen för sitt internationella utvecklingssamarbete och humanitära bistånd. Nu är det dags för oss i Sverige att göra detsamma tycker Cornilla von Plomgren som ansvarar för Sightsavers i Sverige.