Skip to main content

Bool bygger mobilanpassat och socialt intranät med integrerat processverktyg på SharePoint 2013 till Diös Fastigheter

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2013 14:11 CEST

Bool har fått uppdraget att leverera ett socialt intranät och verktyg för processhantering till Diös Fastigheter, baserat på SharePoint 2013.

Intranätet baseras på SharePoint 2013, och bygger på Bools egna portalplattform utvecklad för att tillgodose kraven på ett modernt socialt intranät. Plattformen är, förutom en effektiv plattform för att publicera information, också ett verktyg för samarbete och en social plats för att sprida kunskap. I designen av plattformen har fokus varit på att hålla information relevant och personlig med en ambition om att all information ska riktas mot målgrupper för att alltid finnas tillgänglig där den behövs. Intranätet ska vara den huvudsakliga platsen för att nå allt eller det mesta av vad medarbetarna behöver för att arbeta och även vara ett naturligt och lättarbetat arbetsredskap.

Det ska vara enkelt för medarbetare som inte sitter vid en dator alltid att nå informationen varför mobilanpassning är en självklarhet. Därför är designen responsiv som gör verktyget lättarbetat även på mindre, handhållna enheter.

Diös har, förutom intranätet, även valt Bools processverktyg. Verktyget gör det möjligt att modellera processer och sedan publicera dem direkt på intranätet.  Där beskrivs den övergripande processen, mer ingående beskrivningar av dess aktiviteter, samt listar tillhörande dokumentation och länkar. Det är ett effektivt verktyg för att styra och hålla koll på de olika processerna inom organisationen och se till att de genomförs på bästa sätt.

Leveransen från Bool innefattar, förutom utveckling och design av själva portalen, även rådgivning och stöd vid införande av det nya verktyget för att med hjälp av Bools erfarenhet få maximal utväxling av investeringen.


Diös Fastigheter AB

Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 370 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde som uppgår till ca 11,7 Mdr är bolaget norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster, investerare och för att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på marknaden som sträcker sig från Borlänge i söder till Luleå i norr. Huvudkontor ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap.


Bool är ett konsultbolag i Lund som är helt specialiserat på design och konstruktion av webbportaler, främst baserade på Microsoft SharePoint. Sedan starten 2008 har vi utvecklat portaler med särskilt fokus på verksamhetsanpassning och användbarhet. Vi har genomfört en lång rad projekt där vi hjälpt våra kunder att förenkla informationshantering, samarbete och kommunikation.