Skip to main content

Här lanseras Sveriges mest digitaliserade hälsocentral!

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 11:22 CEST

Sjuksköterska kopplar upp patient digitalt för att läkare på annan ort ska kunna ställa diagnos.

Sigma IT Consulting har på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen utvecklat virtuella akutrum. Idag lanseras de på plats i Funäsdalen, Sveg och Hede. Det innebär att en patient framöver kan undersökas och få diagnos från en läkare som befinner sig på en helt annan ort. Akutrummen ska erbjuda närmare och bättre vård för invånarna i regionen.

Virtuella akutrum har de senaste två åren utvecklats enormt. Med hjälp av teknisk utrustning kan sjuksköterskor tillsammans med läkare i realtid ställa diagnoser på distans – och Region Jämtland Härjedalen är först ut med den senaste tekniken.

-Vi vill utveckla primärvården i Härjedalen och har jobbat bland annat med det här konceptet en tid. Det är fantastiskt att nu kunna erbjuda våra patienter den här möjligheten, säger Maria Carlund som är verksamhetschef inom den regiondrivna primärvården i Härjedalen

Sigma IT Consulting, tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, har de senaste två åren tagit fram flera prototyper för sjukvården. Dessa prototyper innefattar exempelvis virtuella akutrum och distansundersökningar. Målsättningen är att Region Jämtland Härjedalen ska ha Sveriges mest digitaliserade hälsocentral.

Virtuella akutrum är fysiska rum i hälsocentralen till vilka patienten kommer och får träffa en sjuksköterska som har digitalt uppkopplad utrustning. Läkaren sitter uppkopplad på distans och kan genomföra diagnosen/undersökningen i realtid via utrustning och sjuksköterska. Detta gör att läkare effektivt kan verka över större områden än de som de är fysiskt närvarande i.

-Hela sjukvården är i förändring – vården går mot mer sjukvård i hemmet och mindre på sjukhus. Strategin är att flytta patienter från sluten vård till primärvård. Det handlar om att kunna få ut kvalitativ vård där den behövs, även om läkaren inte är på plats fysiskt, säger Bert-Ola Bångman, Sigma IT Consultings områdeschef för Östersund.

Sigma IT Consulting och Microsoft har ett nära samarbete i uppdraget och har stöttat Region Jämtland Härjedalen ta täten inom digital svensk sjukvård.

-Att få jobba med digital sjukvård känns rätt på så många sätt. Vi vet att vården blir mer tillgänglig även för patienter utanför storstadsområdena, att kunskap kan delas över hela världen och att diagnoser blir mer precisa, vilket både besparar lidande och ger friskare liv. Vi är passionerat engagerade i det här viktiga uppdraget, avslutar Bert-Ola Bångman på Sigma IT Consulting.

För mer information, kontakta:

Bert-Ola Bångman

Konsultchef Östersund

bert-ola.bangman@sigma.se

Tel: +46 703 79 05 33

David Österlindh

Affärsområdeschef e-hälsa

david.osterlindh@sigma.se

Tel: +46 733 51 48 24

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 2 900 medarbetare i elva länder. 

Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.