Skip to main content

Sigma administrerar Handelsbankens Finans bonusprogram för Köpkortet

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 09:10 CEST

Sigma har fått i uppdrag att administrera Handelsbanken Finans bonusprogram för Köpkortet. Köpkortet ges ut av Handelsbanken Finans i samarbete med en rad partners i kapitalvarubranschen.

– Vi har varje månad en mycket stor tillströmning av nya kunder som genereras i våra partners butiker. För oss är bonusprogrammet en del i ett paket av mervärden som gör att kunderna stoppar kortet i plånboken och gör nya inköp. Vi har fått en lösning som är enkel att kommunicera och som ger ett minimum av administration för oss, säger Ulf Andrén, Försäljningschef Kort vid Handelsbanken Finans.

Bonusprogram bygger på att Köpkortsinnehavarna vid varje inköp får bonuspoäng. Bonusen kan utnyttjas genom att köpa varor som hänvisas av Handelsbanken Finans.

– Vi på Sigma ser inbrytningen på den finansiella marknaden med vår kundklubbstjänst som ett erkännande på att vårt erbjudande är mycket starkt. Vi har idag ca 20 kunder främst inom handel och ser en ökad efterfrågan även inom nya marknadssegment,

säger Håkan Karlsson, VD vid Sigma Datorex.

Uppdraget faller inom ramen för Sigmas koncept för helhetsåtaganden, Functional Sourcing, vilket innebär ett totalansvar för administration av Handelsbanken Finans nya bonusprogram. Sigma levererar talsvarstjänst via telefon, administration av medlemmarnas bonus och all logistik i samband med utskick av bonusvaror. Tjänsten bygger på det egenutvecklade kundklubbsprogrammet Bridge som används av flera större kedjor i Norden idag, bl a MQ och Gant.

Handelsbanken Finans är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB och ett av Nordens ledande finansbolag med ett heltäckande sortiment av lokala finansbolagstjänster i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att i nära samverkan med Handelsbanken aktivt och professionellt förse Handelsbankskoncernens befintliga och potentiella kunder med administrativa och finansiella tjänster.

Sigma levererar lösningar och konsulttjänster inom IT-området som säkrar kundernas konkurrenskraft. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, som utvecklar tjänster och produkter i ett kundnära samarbete. Sigmas erbjudanden organiseras genom affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 800 medarbetare vid ett tjugotal dotterbolag i Sverige och tre andra länder. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.sigma.se.

För ytterligare information, kontakta:
• Håkan Karlsson, VD Sigma Datorex, 0703-792000
• Ulf Andrén, Försäljningschef Kort Handelsbanken Finans, 0705-72 62 07