Skip to main content

Sigma förnyar ramavtal med ledande telekomleverantör

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 15:33 CEST

Sigma har tecknat ramavtal med en ledande telekomleverantör avseende tekniska konsulttjänster inom områdena teknisk dokumentation, IS/IT, forskning och utveckling samt mechanical engineering och design. Ramavtalet omfattar leverantörens samtliga ramavtalsområden.

– Sigma har redan ett mångårigt samarbete med Ericsson kring forskning och utveckling, IS/IT och teknisk dokumentation. Att vi nu befäster positionerna och tecknar avtal inom fyra kompetensområden anser vi vara mycket värdefullt, säger Carl Vikingsson, VD för Sigma Information Design och affärsområdeschef för Informations Solutions i Sigmakoncernen.

Ramavtalet gäller i ett år och omfattar tjänster inom teknisk dokumentation, IS/IT, forskning och utveckling samt mechanical engineering och design.

Sigma levererar lösningar och konsulttjänster inom IT-området som säkrar kundernas konkurrenskraft. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, som utvecklar tjänster och produkter i ett kundnära samarbete. Sigmas erbjudanden organiseras genom affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 800 medarbetare vid ett tjugotal dotterbolag i Sverige och tre andra länder. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.sigma.se.


För ytterligare information, kontakta:
Sune Nilsson, VD Sigma AB (publ), tel. 0703-79 15 28
Carl Vikingsson, VD Sigma Information Design och affärsområdeschef för Informations Solutions i Sigmakoncernen, tel. 0706-01 19 00


Sigma – Sveriges bästa IT-konsult 2003!
Utnämningen baseras på en undersökning av Veckans Affärer, där 200 storföretag har betygsatt sina leverantörer av konsulttjänster utifrån kompetens, resultat, förtroende och kundorientering.