Skip to main content

Sigma fullföljer förvärvet av ukrainska Eclipse SP

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 14:49 CEST

Sigma har fullföljt förvärvet av det ukrainska IT-företaget Eclipse SP LLC som sysselsätter cirka 90 konsulter. Företaget är ett av Ukrainas ledande IT-konsultföretag.I februari tillkännagav Sigma sina avsikter att förvärva majoriteten av aktierna i Eclipse. Förhandlingar är nu slutförda och med effekt från första april blir Sigma, som köper 60 procent av aktierna, majoritetsägare i bolaget.Eclipse SP levererar högkvalitativa IT-tjänster till kunder inom bl.a. telekommunikation, banksektorn, flygindustrin, e-handel, fastighetsbranschen samt turism och underhållningsindustrin. Företagets tre viktigaste affärsområden är utveckling av programvara, systemintegration och konsultverksamhet. Eclipse grundades 2002 och har visat såväl lönsamhet som tillväxt hela perioden.Förvärvet av Eclipse SP är ett led i Sigmas tillväxtstrategi att växa organiskt och via förvärv.- Affären ger oss möjlighet att utan avkall på kvaliteten erbjuda våra kunder åtaganden till mycket konkurrenskraftiga priser och med 95 % av försäljningen redan idag till kunder som utvecklar offshore visar det att Eclipse klarar sina åtaganden, säger Sune Nilsson , VD och koncernchef för Sigma.- Vi är övertygade om att vi, genom att bli en del av Sigma, kommer att kunna utnyttja de möjligheter som därmed erbjuds att bygga konkurrenskraftiga partnerskap med starka varumärken tillsammans med den effektiva leveransmodell som Eclipse erbjuder, fortsätter Vladimir Beck.Eclipse SPs kunder återfinns främst i västra Europa och USA, där företaget sedan början av 2005 har regionkontor. Eclipse har även försäljnings- och supportpartners i Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike. www.eclipse-sp.comEclipse omsatte under 2005 drygt 5 Mkr med ett resultat på knappt 1 Mkr motsvarande en marginal på ca 20 %. För 2006 förväntas såväl omsättningstillväxt som högre resultat.Köpeskillingen uppgår till 900.000 USD och betalas kontant fördelat under perioden 2006-2009.För ytterligare information, kontakta:

Sune Nilsson , CEO Sigma AB (publ), mobil: 0703 791528
Carl Vikingsson , Affärsområde Information Solutions, mobil: 0706-011 900

Sigma – en av Sveriges ledande IT-konsulter
Sigma levererar på en internationell marknad och fokuserar på funktionella åtaganden. I stark konkurrens rankas Sigma kontinuerligt som en av Sveriges ledande IT-konsulter. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har cirka 1000 medarbetare i Sverige, Danmark och Ukraina.