Skip to main content

Sigma Pleon inleder samarbete kring mätning av offentliga tjänster

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 10:35 CEST

Sigma Pleon i Sundsvall har inlett ett samarbete med två studenter som utvecklat en metod att utvärdera myndigheters service och tillgänglighet.

De två studenterna, Markus Sundström och Anders Rönnqvist vid Mittuniversitetet i Sundsvall, tilldelades nyligen ett stipendium på 25 000 kronor på IT-konferensen Sundsvall 42 för deras D-uppsats som utsågs till universitetets bästa inom forskningsområdet Samhällets informationssystem.

Service dygnet runt
Bakgrunden är regeringens krav på alla offentliga instanser att öka servicen till invånarna genom att erbjuda tillgänglighet 24 timmar om dygnet, året runt. För att kunna realisera detta krävs att myndigheterna satsar på utveckling av informationstekniken, och tar fram tjänster som invånarna kan använda dygnet runt via Internet. Tidigare har det inte funnits någon bra metod att mäta hur långt de olika offentliga instanserna har kommit på vägen till att bli en 24-timmarsmyndighet. Tack vare Markus Sundströms och Anders Rönnqvists prisbelönade modell är detta nu möjligt.

Konkret mätmetod
Sigma Pleon, som samarbetar med Mittuniversitetet för att utveckla nya informationssystem inom samhällsforskningen, har knutit de båda studenterna till sig och kommer den närmaste tiden att bearbeta olika myndigheter för att sälja in mätmetoden. I slutet av november kommer metoden att specialstuderas av forskare inom forskningsområdet Samhällets informationssystem.

– Vi tycker det är en mycket intressant modell som på ett tydligt sätt utvärderar hur olika offentliga instanser uppfyller kraven på tillgänglighet och service, säger Eva Kristofersson på Sigma Pleon.

Mätmetoden bygger på att det mycket konkret, i siffror och diagram, ska gå att visa hur långt myndigheten utvecklat sina tjänster till allmänheten, hur långt man har kommit inom olika områden och vad som behöver förbättras. Den tid som myndigheten måste avsätta är totalt två-tre veckor för den grupp man utsett som bland annat deltar i en workshop i några dagar och besvarar ett frågebatteri som därefter bearbetas av Sigma Pleon.

– Det är väldigt positivt att kunna vara med och hjälpa myndigheterna i deras strävanden att kunna ge service 24 timmar om dygnet. Drömmen är att mätmetoden så småningom kan utvecklas till att bli någon form av standard för alla offentliga instanser, säger Eva Kristofersson.För ytterligare information, kontakta:
Sune Nilsson, VD, Sigma AB (publ), mobil 0703-79 15 28, e-post sune.nilsson@sigma.se


Sigma levererar IT-lösningar och konsulttjänster till utvecklingsintensiva kunder. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, vilka organiseras i affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 900 medarbetare i Sverige och Danmark. Sigma är noterat bland Attract 40 på Stockholmsbörsens O-lista. www.sigma.se