Skip to main content

Sigma tar över Halens IT-verksamhet

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2011 11:09 CET

- Genomför verksamhetsövertagande

Consortio Fashion Group AB, ett företag som är verksamt på de europeiska marknaderna via flera dotterbolag, bland annat med varumärkena Halens, Cellbes och Bubbleroom, har lagt om sin IT-strategi och omstrukturerar IT-stödet för att bättre kunna uppfylla de internationella kundernas behov. Halens AB för över större delen av IT-verksamheten i Borås till Sigma för att säkra verksamheten under förändringsprocessen. Avtalet har ett ordervärde på 14 MSEK under en 12-månadersperiod.

Den tidigare avsiktsförklaringen har nu lett till ett undertecknat avtal där en stor del av Halens IT-verksamhet överförs till Sigma. Avtalet är tecknat för ett år med möjlighet till förlängning i sexmånadersperioder.

Verksamhetsövertagandet innebär att Sigma tar ett helhetsansvar för utvecklingen av kundens IT-system via en Managed Services-leveransmodell. Sigma tar ansvar för större delen av IT-verksamheten lokalt i Borås och kombinerar den lokala närvaron med Sigmas globala närvaro. Avtalet innebär att Sigma blir en långsiktig affärspartner till Consortio Fashion Group.

"Vi tyckte från början att det här var en bra lösning, både för företaget Consortio Fashion Group och för den personal vid Halens som idag arbetar med systemutveckling", säger CFG:s IT-chef Karel Slusarcuk. "Genom detta upplägg med Sigma kan CFG försäkra sig om att ständigt ha tillgång till rätt kompetenser och rätt nivåer för att kunna ge felfri support till kärnverksamheten. Samtidigt känner personalen en trygghet genom anställningen hos Sigma medan vi gör om IT-strukturerna helt. I arbetet med att slutföra kontraktet och genomföra personalförflyttningar har Sigma gjort ett bra jobb."

"Det är en mycket positiv utveckling för Sigma", säger Göte Berntsson, regionchef på Sigma. "Vi får möjlighet att utöka vår redan väl etablerade verksamhet i Borås och bli den ledande IT-konsulten i området, samtidigt som vi utnyttjar våra investeringar i Managed Services."

För ytterligare information kontakta:

Göte Berntsson, Regionchef, Sigma
Telefon +46 70 379 12 23
E-postgote.berntsson@sigma.se

Karel Slusarcuk, CIO, Consortion Fashion Group AB
Telefon +420 49 585 8117
E-postKarel.Slusarcuk@halens.cz

Informationen är sådan som Sigma AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2011.

Sigma är en ledande leverantör av tjänster inom IT, Management och Informationslogistik. Med nordiska kunder som bas levererar vi på en internationell marknad och fokuserar på funktionella åtaganden. Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1300 medarbetare i nio länder. www.sigma.se