Skip to main content

Sigma tecknar avtal med Ericsson och Norrköpings kommun

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 10:46 CEST

Sigma har tecknat ett trepartsavtal med Ericsson och Norrköpings kommun. I och med avtalet övertar Sigma rättigheterna till diariesystemet DiWA från Ericsson. Samtidigt får Sigma ett fyraårigt uppdrag av Norrköpings kommun att förvalta systemet, inom ramen för Functional Sourcing.

- Genom avtalet både stärker vi samarbetet med Norrköpings kommun och får ett mycket användbart system som vi kommer att sälja vidare till andra kommuner. Flera kommuner har redan visat intresse för diariesystemet och vi tror att det kan bli ett betydelsefullt område i framtiden. Tack vare avtalet med Ericsson kommer vi att förfoga över samtliga rättigheter till systemet, säger Göte Berntsson, VD för Sigma nBiT.

DiWA är ett lättanvänt diariesystem som förutom själva diarieföringen även digitaliserar hanteringen av kommunens kallelser, föredragningslistor och protokoll. Kommuner som använder diariesystemet kan göra betydande besparingar i form av minskade porto- och papperskostnader, då all information kan skickas digitalt. Dessutom ökar servicen och tillgängligheten för allmänheten, då hela diariet blir tillgängligt via internet.

- Det ursprungliga avtalet om utveckling och underhåll av diariesystemet skrevs med Ericsson hösten år 2000. När Ericsson avvecklade sin externa konsultverksamhet anlitade de Sigma för att slutföra utvecklingsarbetet och även sköta underhållet av DiWA. Vårt diariesystem har sedan starten uppfattats som lättanvänt av våra användare och det har dessutom visat sig vara mycket driftsäkert. Kontakten och dialogen med programutveck larna från Sigma har hela tiden varit mycket givande och vi ser därför positivt på att Sigma nu får alla rättigheter till DiWA, säger Roger Eriksson, IT-strateg i Norrköpings kommun.

Sigma levererar lösningar och konsulttjänster inom IT-området som säkrar kundernas konkurrenskraft. Verksamheten utgår ifrån entreprenörsdrivna, nischade dotterbolag, som utvecklar tjänster och produkter i ett kundnära samarbete. Sigmas erbjudanden organiseras genom affärsområdena Business Solutions, IT Solutions och Information Solutions. Koncernen har cirka 800 medarbetare vid ett tjugotal dotterbolag i Sverige och tre andra länder. Sigma är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.sigma.se.

För ytterligare information, kontakta:
· Göte Berntsson, VD Sigma nBiT, tel. 0703-79 12 23
· Roger Eriksson, IT-strateg Norrköpings kommun, tel. 011-15 13 91