Skip to main content

Taggar

miljö

sigtuna kommun

Förhöjda halter av PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken
Förhöjda halter av PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken
Förhöjda halter av PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken
Rapport om förhöjda halter av PCB och dioxinliknande ämnen i fisk del 4
Rapport om förhöjda halter av PCB och dioxinliknande ämnen i fisk del 3
Rapport om förhöjda halter av PCB och dioxinliknande ämnen i fisk del 2

Fisk fångad i Rosersbergsviken innehåller alltför höga halter miljögifter. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Sigtuna kommun rekommenderar därför att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande inte bör äta fisk fångad i viken. Fisk från Oxundasjön och Oxundaån bör inte någon äta.

Rapport om förhöjda halter av PCB och dioxinliknande ämnen i fisk del1

Fisk fångad i Rosersbergsviken innehåller alltför höga halter miljögifter. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Sigtuna kommun rekommenderar därför att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande inte bör äta fisk fångad i viken. Fisk från Oxundasjön och Oxundaån bör inte någon äta.

Skrivelse om tillväxtmiljarden

Skrivelse om tillväxtmiljarden

Dokument   •   2013-02-12 11:30 CET

Kammarrättens dom 2841-11 Sigtuna vs Servera.pdf
Villkor 1 2007 Rapport

Villkor 1 2007 Rapport

Dokument   •   2008-04-04 16:33 CEST

Villkor 1 2007 Följebrev

Villkor 1 2007 Följebrev

Dokument   •   2008-04-04 16:32 CEST

Budgetuppföljning november 2007

Budgetuppföljning november 2007

Dokument   •   2007-12-13 16:00 CET

I bifogat dokument hittar du budgetuppföljningen från november 2007.

Sigtuna kommuns demokratiarbete

Sigtuna kommuns demokratiarbete

Dokument   •   2007-06-13 13:22 CEST

I detta dokument presenteras Sigtuna kommuns demokratiinsatser de senaste åren.