SigtunaHem bygger Silverskatten – se första spadtaget

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 12:00 CET

Nu bygger SigtunaHem sitt första kvarter – Silverskatten – i Sveriges mest hållbara stadsdel Sigtuna stadsängar. Och i stället för att ta ett traditionellt första spadtag valde vi att göra en film som visualiserar projektet.

​Samverkan ska göra Valsta till ett föredöme för hela Sigtuna kommun

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 16:30 CET

Den nystartade ideella föreningen Valsta utveckling arbetar enligt projektmodellen BID (Business improvement district). Här samverkar fastighetsägare, näringsliv, civilsamhälle och kommun för att göra stadsdelen Valsta bättre för boende, besökare och verksamheter.

SigtunaHem ISO-certifieras inom miljö och kvalitet

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 12:30 CEST

SigtunaHem har ISO-certifierats enligt standard för miljö- och kvalitetsledning ISO 14001 och ISO 9001 – ett kvitto på att företagets långsiktiga arbete med kvalitetssäkring, kostnadseffektiva arbetssätt och miljömässig hållbarhet ger resultat.

Peter Kockum ny styrelseordförande i SigtunaHem

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 11:27 CEST

Peter Kockum (m) är ny ordförande i AB SigtunaHems styrelse.

Nu tar vi första spadtaget för 51 nya lägenheter i kvarteret Kulturtorget

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 11:13 CEST

​Ibrahim Khalifa ny styrelseordförande i SigtunaHem

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 15:22 CEST

Sigtuna kommunstyrelses ordförande Ibrahim Khalifa (S) är ny styrelseordförande i SigtunaHem.

SigtunaHem får Kundkristallen 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 06:00 CET

​SigtunaHem stod för Årets servicelyft i bostadsbranschen och har tilldelats branschpriset Kundkristallen 2017.

​SigtunaHems projekt kan bli Årets Bygge 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 15:00 CET

SigtunaHem har nominerats till branschpriset Årets Bygge 2017. Priset delas ut av tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst.

​Hyrorna för 2017–2018 klara

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 08:00 CET

AB SigtunaHem har träffat en överenskommelse om ett tvåårsavtal för hyrorna 2017–2018. Hyresförhandlingarna mellan AB SigtunaHem och Hyresgästföreningen region Stockholm resulterade i en genomsnittlig hyreshöjning med 1,61 procent för 2017 och 0,69 procent för 2018.

– Årets förhandlingar genomfördes i en positiv, konstruktiv anda och Hyresgästföreningen har visat förståelse för SigtunaHems behov av att ha en stabil och balanserad ekonomi, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

– Vi har fortfarande stora underhållsbehov och ekonomiska utmaningar att brottas med. Men vi har en god relation till Hyresgästföreningen och lyckades i år nå en snabb uppgörelse i samförstånd, vilket givetvis förbättrar förutsättningarna för att vi ska kunna uppnå våra ambitiösa mål för ny- och ombyggnad, bättre utemiljöer och högre servicenivå.

SigtunaHem kommer att fortsätta ta sitt samhällsansvar genom att bygga nytt i hög takt. Bolaget har också en mycket ambitiös plan för att fortsätta bygga om äldre lägenheter i beståndet enlig den unika modellen MINI-MIDI-MAXI. Den ger hyresgästerna valfrihet och inflytande över boendet och har som målsättning att alla ska ha möjlighet att bo kvar i sin lägenhet efter renovering.

SigtunaHem fortsätter också att satsa på tryggheten genom att utveckla och vårda "utrymmet mellan husen" – våra utemiljöer. Samtidigt har våra leverantörer av exempelvis el, vatten, värme, IT-tjänster och avfallshantering aviserat taxehöjningar som SigtunaHem måste ta höjd för.

SigtunaHem står fortfarande inför utmaningar de kommande åren, såväl när det gäller underhåll som ekonomi. Men det nya tvååriga hyresavtalet ger förutsättningar för ekonomisk stabilitet.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Langer, vd, 08-591 796 07

Bertil Hallbäck, förvaltningschef, tel 08-591 796 34

SigtunaHem är ett kommunägt bostadsföretag verksamt i Sigtuna kommun som äger och förvaltar 4 600 lägenheter med hyresrätt. Det betyder att drygt var tredje Sigtunabo bor i en SigtunaHem lägenhet. Det betyder dessutom att SigtunaHem i kraft av sin storlek och ägarförhållande har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Sigtuna.

SigtunaHems målsättning är att tillhandahålla attraktiva hyresrätter till rimliga priser, i vackra, trygga och socialt väl fungerande boendemiljöer. Och att skapa mervärden för sina hyresgäster.

AB SigtunaHem har träffat en överenskommelse om ett tvåårsavtal för hyrorna 2017–2018. Hyresförhandlingarna mellan AB SigtunaHem och Hyresgästföreningen region Stockholm resulterade i en genomsnittlig hyreshöjning med 1,61 procent för 2017 och 0,69 procent för 2018.

Läs vidare »

​Klart för SigtunaHems första kvarter

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 13:15 CET

SigtunaHem bygger sitt första kvarter i Sigtuna stadsängar – 72 lägenheter, 400 kvadratmeter lokaler och 40–50 fordonsplatser i garage – och anlitar Boetten Bygg AB som byggentreprenör. Två centrala teman genomsyrar projektet – hållbarhet och medborgarinflytande.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • AB SigtunaHem
  • gorafwosn.fhbnladlngdcernwlu@szmlsigfcmsootutqnatgaiqmhem.vsse
  • 08-591 796 07

  • Presskontakt
  • Marknadschef
  • Marknad
  • vxpautvulomdmafy.lkdabbe@sigtuiqmjnahem.eombse
  • 08-591 796 21

Om SigtunaHem

AB SigtunaHem

SigtunaHem är ett värdegrundsbaserat serviceföretag som äger och förvaltar 4 700 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.