V6gwejzf5edonxsl5bvr

Sigtuna stadsängar - ett bevis på att dialog och samarbete lönar sig i stadsplanering.

Blogginlägg   •   Mar 08, 2018 10:48 CET

Det finns otaliga exempel på hur man i Sigtuna stadsängar har valt att göra saker och ting på ett lite annorlunda sätt men gemensamt för alla idéer och beslut är ett enda ord - Dialog.

Lagamu5k1tdvc1moam4u

​SigtunaHem tar första spadtaget

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 12:49 CET

SigtunaHem bygger nu sitt första kvarter i Sveriges mest hållbara stadsdel och istället för att ta det traditionella spadtaget valde de att göra en film för att visualisera projektet.

Vxzwqimfobcso3i8pzrx

Sigtuna stadsängars första grillfest

Blogginlägg   •   Nov 27, 2017 08:58 CET

Den 24 november bjöd Bonava in till Grillfest för de som köpt bostäderna i kvarteret Gretas Glänta i Sigtuna stadsängar. På så sätt får de som köpt nytt boende i stadsdelen följa utvecklingen och sina nya hem ta form.

Dysrw1xssr9vuh4paptk

Innovativ samverkan skapar en klimatsmart stadsdel

Blogginlägg   •   Okt 12, 2017 18:55 CEST

Onsdagen den 11/10 var Sigtuna stadsängar på plats då Hållbara Affärer 2017 gick av stapeln. Konferensens agenda för upp hållbarhetsfrågorna dit de avgörande strategiska besluten fattas i näringslivet och samhället.

Uexsedolrbjjnjjv673b

Sigtuna stadsängar får grön livsmedelsbutik: Lidl etablerar ny konceptbutik i Sveriges mest hållbara stadsdel

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 09:30 CEST

I Sigtuna Stadsängar byggs Sveriges mest hållbara stadsdel. Hållbarhetskraven på stadsdelens nya handelsplats är tuffa och efter en utvärdering har Sigtuna stadsängar beslutat att Lidl etablerar butik enligt helt nytt koncept. Som komplement kommer även en förstklassig delikatessbutik med saluhallskaraktär och servering att finnas.

Gswsbmw6dtxakboib2jy

Sigtuna stadsängar sponsrar Sigtuna stadslopp och Världens barn

Blogginlägg   •   Aug 30, 2017 16:30 CEST

​Sigtuna stadsängar har gjort en lång resa. Med en visionsbaserad stadsplaneringsprocess i grunden där Dialog varit ledordet kan vi idag stoltsera med att vi bygger Sveriges mest hållbara stadsdel. Men hållbarhet är mer än miljö och ekonomi det är socialt ansvarstagande. Därför är vi på plats när Sigtuna springer för Världens barn den 9 september.

Waeyum7q86vpdeckwcw6

FOJAB arkitekter och Fler Bostäder bygger två kvarter i Sigtuna stadsängar

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 07:00 CEST

FOJAB arkitekter och Fler Bostäder AB har tecknat avtal med Sigtuna stadsängars exploaterings AB och kommer bygga två kvarter i den nya stadsdelen. Kvarteren präglas av höga hållbarhetsmål och nydanande arkitektur.

Bmcwgvsmmlnlqkkcvcfm

Utmana oss och spring om oss - Sigtuna stadsängar pratar hållbarhetspremier i Almedalen

Blogginlägg   •   Jun 21, 2017 11:09 CEST

I Almedalen pratar vi om hur vi genom markrabatter bidrar till att innovativa lösningar får vingar och används i andra projekt framöver. Då bidrar våra hållbarhetspremier till bättre städer, kvarter och bostäder på andra platser än enbart i Sigtuna stadsängar.

Np0tvneeklclsqjiv63y

Nu buteljeras Sigtuna stadsängars egen cider

Blogginlägg   •   Maj 30, 2017 09:38 CEST

Onsdagen den 31 maj tappas Sigtuna stadsängars unika cider upp på flaskor. Cidern baseras på de äpplen som man fann på det över 200 år gamla trädet i området. Äppelsorten "Sigtuna Sur" bidrar nu till en helt unik cider som buteljeras och lagras ett antal år innan det går att smaka på stadsdelens unika produkt.

Media no image

Utmana oss gärna

Blogginlägg   •   Maj 16, 2017 16:00 CEST

Utmana oss gärna

Sigtuna stadsängar kallar sig Sveriges mest hållbara stadsdel. Men lever vi upp till namnet?

Ja faktiskt. I Sigtuna stadsängar bygger vi inte bara en ny stadsdel.
Vi skapar en miljö där åsikter och idéer tas tillvara, vi skapar en plats där invånarnas tankar är viktiga, vi skapar en stadsdel där bostadsutvecklare via inbyggda incitament i form av markrabatter bygger enligt nivåer som ligger långt över standard och det regelverk som idag gäller och vi hittar lösningar som medför minsta möjliga klimatpåverkan.

Just nu hävdar vi att vi är Sveriges mest hållbara stadsdel men vi ser gärna att andra konkurrerar om den titeln och går om oss. Vi vill med Sigtuna stadsängar bidra till att hitta nya sätt att förverkliga stadsdelar på. Sätt där vi lyssnar, förädlar idéer och jobbar utefter de metoder som garanterar att vi testamenterar och efterlämnar platser som är hållbara både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Kan vi vara en kugge i hjulet som bidrar till att fler tänker och agerar på ett sätt som inkluderar och går i framkant vad gäller unika och nya idéer som främjar ett hållbart byggande är vi glada.
Så utmana oss gärna.

Invånarna är arkitekterna

Via en gedigen invånardialog och en visionsstyrd stadsplaneringsprocess är Sigtuna stadsängar ett resultat av det Sigtunas invånare vill ha i form av bostäder, stadsmiljö, natur och service.
I rådslaget som efterföljde visionsprocessen röstade 58 procent ja till Sigtuna stadsängars förverkligande.

Unika hållbarhetsnivåer driver fram innovativa lösningar

Att invånarna varit med via en visionsbaserad stadsplaneringsprocess har lett till att Sigtuna stadsängar har utvecklat unika hållbarhetspremier. Vi kan därmed stoltsera med ett system som dels innebär väldigt hög svansföring vad gäller hållbara byggnader med markrabatter som incitament för utvecklarna i området samt fokus på social hållbarhet där en viss procent avsätts till en aktiv social insats lokalt och globalt. I Sigtuna stadsängars fall innebär detta att alla utvecklare sätter av en summa till Make a kid smile och/eller Sigtuna kvinnojour.

Ett exempel på detta är att de nu avsätts en halv miljon kronor från Sigtuna stadsängars hållbarhetsprieme till dessa två organisationer. Detta är den första av flera utbetalningar då premierna betalas ut eftersom.

Energin produceras på plats

Istället för att som i de flesta nya stadsdelar som projekteras och utvecklas koppla upp sig på det befintliga värmesystemet som redan ligger i form av rör i marken väljer vi i Sigtuna stadsdelar att i dialog med E.ON skapa en miljöanpassad närvärmelösning med 1000 kvm solfångare. Dessa beräknas tillgodose hela behovet av uppvärmning och varmvatten till flerbostads- och småhusen under sommarhalvåret. Dessutom sparas överskottsenergin som sedan kan nyttjas under vinterhalvåret.

– Att skapa en värmelösning med minsta möjliga klimatpåverkan var viktigt för oss då 900 nya bostäder kommer att byggas i Sigtuna stadsängar. Att den köpta energin dessutom blir något billigare jämfört med Sigtunas nuvarande fjärrvärmetaxa känns som en trevlig bonus, säger Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB.

Vi skapar en miljö där åsikter och idéer tas tillvara, vi skapar en plats där invånarnas tankar är viktiga, vi skapar en stadsdel där bostadsutvecklare via inbyggda incitament i form av markrabatter bygger enligt nivåer som ligger långt över standard och det regelverk som idag gäller och vi hittar lösningar som medför minsta möjliga klimatpåverkan.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Marknadsansvarig
  • magdalena@etom.se
  • 070-2572779

Om Sigtuna stadsängar

Sveriges mest hållbara stadsdel

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB bildades 2015 och ägs av Bonava (fd NCC Boende) och SigtunaHem. Bonava är en av Nordeuropas ledande bostadsutvecklare. SigtunaHem är Sigtunas kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar över 4 600 bostäder.

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna.

Sigtuna stadsängar blir en miljösmart, levande, trygg, praktisk och intressant plats att leva på. En stadsdel med alla upplåtelseformer och bostadstyper – kombinerat med bland annat restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Totalt uppförs cirka 900 bostäder.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. I ett formellt rådslag arrangerat av kommunen 2013, sade drygt 2000 av de röstande invånarna, med klar majoritet, ja till den nya stadsdelen. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Detaljplanen antogs av Sigtuna kommunfullmäktige 2016, första inflyttning beräknas till 2018 och i början av 2030-talet väntas den nya stadsdelen vara helt klar.

Äpplet som blivit en symbol för Sigtuna stadsängar och även finns i bolagets logotyp, är hämtat från ett mycket gammalt äppelträd som växer i området. Äppelträdet med sina 408 cm i omkrets runt stammen och vars frukt representerar en tidigare helt okänd äppelsort, är troligen Sveriges största äppelträd och helt unikt i sitt slag.

Adress

  • Sigtuna stadsängar
  • BOX 486
  • 751 06 Uppsala
  • Sverige