Fdvoiitno5xmkrjrem4c

PMI–tjänster steg till 61,8 i november – kvar på höga nivåer

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 09:02 CET

Silfs och Swedbanks Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 61,8 i november, vilket är 0,4 indexenheter högre än i oktober. Delindexet för orderingång bidrog med 1,3 indexenheter till uppgången i PMI-tjänster medan övriga delindex gav negativa bidrag. PMI-tjänster. Störst negativt bidrag svarade leverantörernas leveranstider för med -0,4 indexenheter.

U9qtbbdl526jm45hukm7

PMI steg till 63,3 i november: industrin går på högvarv

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 09:07 CET

Silfs och Swedbanks Inköpschefsindex PMI: PMI-total steg till 63,3 i november, vilket är 4,0 indexenheter högre än i oktober och den tredje högsta noteringen för i år. Bidraget till PMI från orderingången på drygt två indexenheter var det största, följt av bidraget från delindex för produktion. Ett tre månaders glidande medelvärde steg med 2,9 indexenheter från oktober.

Ta2g4cvirex1wt2p9otz

Positive Purchasing and Silf announce collaborative partnership

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 10:00 CET

Positive Purchasing (positivepurchasing.com) and Silf, the Swedish National Association of Purchasing and Logistics, (www.silf.se) have today announced the formation of a collaborative partnership.

Fdvoiitno5xmkrjrem4c

PMI–tjänster sjönk till 61,4 i oktober – Näst högsta nivå hittills i år

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 09:02 CET

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk från 63,8 i september till 61,4 i oktober. Samtliga delindex förutom sysselsättningen lämnade negativa bidrag till PMI-tjänster. Orderingången bidrog mest till nedgången i PMI-tjänster och utgjorde cirka två tredjedelar av den totala minskningen. Delindex för leverantörernas leveranstider bidrog med en femtedel av den totala nedgången.

U9qtbbdl526jm45hukm7

PMI sjönk till 59,3 i oktober men kvarstår på en hög nivå

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 09:20 CET

Silfs och Swedbanks Inköpschefsindex: PMI-total sjönk till 59,3 i oktober, vilket är en minskning med 4,4 indexenheter jämfört med september som var den näst högsta nivån hittills i år. Delindex för orderingång bidrog mest till nedgången, följt av produktionen. Enskilda månadsutfall ska dock tolkas med försiktighet. Ett tre månaders glidande medelvärde för PMI-total sjönk med 0,4 indexenheter...

Fdvoiitno5xmkrjrem4c

PMI–tjänster steg till 63,8 i september: Högsta nivån, hittills, i år

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 09:10 CEST

Silf och Swedbanks Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 63,8 i september från 55,5 i augusti. Uppgången var bred med positiva bidrag från samtliga delindex. Ökningen i orderingången, som bidrog mest, förklarar två femtedelar av uppgången i tjänste-PMI.

U9qtbbdl526jm45hukm7

PMI steg till 63,7 i september – näst högsta nivån hittills under 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 09:15 CEST

Silf och Swedbanks Inköpschefsindex, PMI-total, steg med 9,0 indexenheter och noterades till 63,7 i september jämfört med 54,7 i augusti, vilket är den nästa högsta nivån hittills i år. Det var främst indexet för produktion som bidrog till uppgången, följt av orderingången. Enskilda månadsutfall ska dock tolkas med försiktighet.

Mryaa7xzbqiiabaeseh2

Träffa Jonathan O'Brien på Supply Chain Outlook, 23 november - Årets mötesplats för inköpare och logistiker

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 14:22 CEST

Den populära talaren, konsulten och författaren Jonathan O'Brien, står åter på Silfs scen och ger denna gång sin syn på hur digitaliseringen kan förbättra och förenkla för inköp- och supply chain under rubriken: “Att köpa rätt digitala lösningar som inköpschef”

Fdvoiitno5xmkrjrem4c

PMI–tjänster föll till 55,4 i augusti - fortsatt högt trots nedgång

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 09:14 CEST

Silf och Swedbanks Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till alltjämt höga 55,4 i augusti från 58,9 i juli. Nedgången var bred med negativa bidrag från samtliga delindex. Orderingången, som svarade för det största negativa bidraget, förklarar hälften av inbromsningen i tjänste-PMI medan sysselsättningen och affärsvolymen förklarar ca 40 procent.

U9qtbbdl526jm45hukm7

PMI sjönk till 54,7 i augusti – lägsta nivån hittills under 2017

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 09:21 CEST

Silf och Swedbanks inköpschefsindex, PMI-total, föll 5,6 indexenheter och noterades på 54,7 i augusti jämfört med 60,3 i juli. Det var främst produktionen som bidrog till nedgången, följt av orderingången. Båda dessa bidrog negativt med mer än två indexenheter vardera. Samtliga delindex bidrog dock negativt.

Bilder & Videor 6 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • wanda.eneqvist@silf.se
  • 08-752 16 96

Om Silf Competence AB

Vi hjälper företag att omsätta kunskap till hållbar lönsamhet och erbjuder utbildningar inom inköp, offentliga upphandling, logistik, förhandling och juridik.

Välkommen till Silf, Sveriges Inköps- och Logistikförbund.
Vi är Sveriges och Nordens ledande aktör för kompetens- och karriärutveckling inom inköp, offentlig upphandling, logistik, förhandling och juridik. Vi ser till att du utvecklas inom Supply Chain genom kurser, internationella certifieringsprogram, företagsinterna utbildningar, företagsakademier, kompetensanalyser, ROI-mätningar av kompetensinsatser och konsulttjänster samt branschspecifika seminarier. Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet!