Pressmeddelanden Visa alla 56 träffar

PMI föll till 52,1 i oktober – stabil industrikonjunktur men priserna faller på bred front

PMI föll till 52,1 i oktober – stabil industrikonjunktur men priserna faller på bred front

Pressmeddelanden   •   2014-11-03 08:47 CET

PMI-total föll i oktober till 52,1 från 53,4 föregående månad. Samtliga delindex ligger i tillväxtregionen bortsett från lager av inköpt material som noteras till 46,5. Bland de övriga indexen var det endast leverantörernas rå- och insatsvarupriser som noterades under 50-strecket.

PMI steg till 53,4 i september – produktionen återhämtar sig

PMI steg till 53,4 i september – produktionen återhämtar sig

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 08:59 CEST

PMI-total steg från 51,0 i augusti till 53,4 i september. Delindex för produktion återhämtade i stort sett hela fallet från föregående månad och förklarar den största delen, 2,2 indexenheter, av månadens uppgång i PMI. De övriga delindex gav relativt små bidrag till PMI-total.

PMI sjönk till 51,0 i augusti – produktionen dämpar aktiviteten inom industrisektorn

PMI sjönk till 51,0 i augusti – produktionen dämpar aktiviteten inom industrisektorn

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 08:47 CEST

PMI-total sjönk med 4,1 indexenheter till 51,0 i augusti från 55,1 i juli. Nedgången i delindex var bred och produktionen med ett indextal på 50,5 stod för det största negativa bidraget. Delindex för industriföretagens produktionsplaner signalerar dock en fortsatt optimism framgent.

PMI – tjänster steg till 60,1 i juli: samtliga ingående delindex bidrar till en stärkt tjänstekonjunktur

PMI – tjänster steg till 60,1 i juli: samtliga ingående delindex bidrar till en stärkt tjänstekonjunktur

Pressmeddelanden   •   2014-08-05 09:29 CEST

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 60,1 i juli från 54,6 månaden innan. Uppgången bland de ingående delindexen var bred och samtliga noteras i tillväxtzonen. Orderingången gav störst positivt bidrag till totalindex, 3,3 indexenheter, men även stigande affärsvolym förklarar en stor del av uppgången.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.