Pressmeddelanden Visa alla 60 träffar

PMI – tjänster steg till 57,9 i januari: orderingången drivkraften bakom månadens uppgång

PMI – tjänster steg till 57,9 i januari: orderingången drivkraften bakom månadens uppgång

Pressmeddelanden   •   2015-02-04 08:51 CET

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg med 2,5 indexenheter till 57,9 i januari. Tjänstesektorn har utvecklats stabilt och samtliga delindex fortsätter att noteras i tillväxtzonen. Det förbättrade orderläget och de optimistiska framtidsplanerna bådar gått för tjänsteföretagens utveckling under kommande halvår.

PMI föll till 55,1 i januari – stadig industri i spåren av fallande priser

PMI föll till 55,1 i januari – stadig industri i spåren av fallande priser

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 08:50 CET

PMI-total sjönk från 55,4 i december till 55,1 i januari. Delindex för såväl produktion som lager av inköpt material bidrog positivt, om än svagt, till huvudindex medan övriga komponenter tyngde PMI. Att PMI-total noterats i tillväxtzonen i 21 månader kan tyda på en solid industrisektor och fortsatt stigande orderläge och produktionsplaner inger viss optimism för 2015.

PMI steg till 55,4 i december – solid uppgång inom industrisektorn

PMI steg till 55,4 i december – solid uppgång inom industrisektorn

Pressmeddelanden   •   2015-01-02 08:53 CET

PMI-total steg till 55,4 i december från 52,7 i november och samtliga ingående delindex bidrog till månadens uppgång samtidigt som alla delindex befinner sig i tillväxtzonen. Uppgången under december gör att inköpschefsindex steg svagt under fjärde kvartalet, till 53,4, jämfört med 53,1 kvartalet innan.

PMI steg till 52,7 i november – stabil utveckling framöver

PMI steg till 52,7 i november – stabil utveckling framöver

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 08:45 CET

PMI-total steg till 52,7 i november från 52,1 i oktober. Uppgången beror främst på delindex för produktion som bidrog med 0,8 indexenheter men även orderingång och sysselsättning bidrog positivt. Inköpschefsindex indikerar att industrikonjunkturen har varit relativt stabil och produktionsplanerna i kombination med stigande orderläge antyder en fortsatt intakt utveckling.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.