Pressmeddelanden Visa alla 51 träffar

PMI steg till 54,8 i juni – marginell uppgång drivet av förbättrad orderingång

PMI steg till 54,8 i juni – marginell uppgång drivet av förbättrad orderingång

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 08:48 CEST

PMI-total steg till 54,8 i juni från 54,1 i maj. Delindex för orderingång steg med 2,3 indexenheter och förklarar därmed den största delen av månadens uppgång. Enbart delindex för produktion gav ett negativt bidrag under månaden samtidigt som delindex för lager av inköpt material gav ett neutralt bidrag.

PMI sjönk till 54,1 i maj – industrikonjunkturen fortsätter att växla ned

PMI sjönk till 54,1 i maj – industrikonjunkturen fortsätter att växla ned

Pressmeddelanden   •   2014-06-02 08:44 CEST

PMI-total sjönk till 54,1 i maj från 55,5 i april. Nedgången av delindex var bred men alla delindex befinner sig i tillväxtzonen bortsett från index för lager och leverantörernas rå- och insatsvarupriser. Delindex för orderingång svarade för det största negativa bidraget och förklarar nästan 80 procent av nedgången i PMI-total.

PMI sjönk till 55,5 i april – expansionen i industrin fortsätter men på en lägre växel

PMI sjönk till 55,5 i april – expansionen i industrin fortsätter men på en lägre växel

Pressmeddelanden   •   2014-05-05 08:49 CEST

PMI-total sjönk till 55,5 i april från 56,5 i mars. Industrikonjunkturen fortsätter därmed att stärkas även om styrkan dämpas något under inledningen av det andra kvartalet. Enbart delindex för produktion gav ett positivt bidrag under månaden samtidigt som nedgångarna var relativt begränsade i övriga delindex.

PMI – tjänster sjönk till 53,5 i mars: dämpning i tjänstesektorn när orderingången bromsar in

PMI – tjänster sjönk till 53,5 i mars: dämpning i tjänstesektorn när orderingången bromsar in

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 09:17 CEST

Inköpschefsindex för tjänster (PMI–tjänster) sjönk till 53,5 i mars från 56,8 i februari. Index befinner sig alltjämt i tillväxtzonen även om avslutningen av det första kvartalet indikerar en viss nedväxling för den privata tjänstesektorn.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.