Pressmeddelanden Visa alla 54 träffar

PMI sjönk till 51,0 i augusti – produktionen dämpar aktiviteten inom industrisektorn

PMI sjönk till 51,0 i augusti – produktionen dämpar aktiviteten inom industrisektorn

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 08:47 CEST

PMI-total sjönk med 4,1 indexenheter till 51,0 i augusti från 55,1 i juli. Nedgången i delindex var bred och produktionen med ett indextal på 50,5 stod för det största negativa bidraget. Delindex för industriföretagens produktionsplaner signalerar dock en fortsatt optimism framgent.

PMI – tjänster steg till 60,1 i juli: samtliga ingående delindex bidrar till en stärkt tjänstekonjunktur

PMI – tjänster steg till 60,1 i juli: samtliga ingående delindex bidrar till en stärkt tjänstekonjunktur

Pressmeddelanden   •   2014-08-05 09:29 CEST

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 60,1 i juli från 54,6 månaden innan. Uppgången bland de ingående delindexen var bred och samtliga noteras i tillväxtzonen. Orderingången gav störst positivt bidrag till totalindex, 3,3 indexenheter, men även stigande affärsvolym förklarar en stor del av uppgången.

PMI steg till 55,2 i juli – industrikonjunkturen stärks med stöd av stigande produktion

PMI steg till 55,2 i juli – industrikonjunkturen stärks med stöd av stigande produktion

Pressmeddelanden   •   2014-08-01 08:44 CEST

PMI-total steg till 55,2 i juli från 54,8 i juni och därmed fortsätter expansionen inom tillverkningsindustrin. Delindex för produktion steg till 59,6 och svarade för det största positivta bidraget medan sysselsättningen, som föll till 51,0, verkade i motsatt riktning.

PMI steg till 54,8 i juni – marginell uppgång drivet av förbättrad orderingång

PMI steg till 54,8 i juni – marginell uppgång drivet av förbättrad orderingång

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 08:48 CEST

PMI-total steg till 54,8 i juni från 54,1 i maj. Delindex för orderingång steg med 2,3 indexenheter och förklarar därmed den största delen av månadens uppgång. Enbart delindex för produktion gav ett negativt bidrag under månaden samtidigt som delindex för lager av inköpt material gav ett neutralt bidrag.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.