Pressmeddelanden Visa alla 55 träffar

PMI steg till 53,4 i september – produktionen återhämtar sig

PMI steg till 53,4 i september – produktionen återhämtar sig

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 08:59 CEST

PMI-total steg från 51,0 i augusti till 53,4 i september. Delindex för produktion återhämtade i stort sett hela fallet från föregående månad och förklarar den största delen, 2,2 indexenheter, av månadens uppgång i PMI. De övriga delindex gav relativt små bidrag till PMI-total.

PMI sjönk till 51,0 i augusti – produktionen dämpar aktiviteten inom industrisektorn

PMI sjönk till 51,0 i augusti – produktionen dämpar aktiviteten inom industrisektorn

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 08:47 CEST

PMI-total sjönk med 4,1 indexenheter till 51,0 i augusti från 55,1 i juli. Nedgången i delindex var bred och produktionen med ett indextal på 50,5 stod för det största negativa bidraget. Delindex för industriföretagens produktionsplaner signalerar dock en fortsatt optimism framgent.

PMI – tjänster steg till 60,1 i juli: samtliga ingående delindex bidrar till en stärkt tjänstekonjunktur

PMI – tjänster steg till 60,1 i juli: samtliga ingående delindex bidrar till en stärkt tjänstekonjunktur

Pressmeddelanden   •   2014-08-05 09:29 CEST

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 60,1 i juli från 54,6 månaden innan. Uppgången bland de ingående delindexen var bred och samtliga noteras i tillväxtzonen. Orderingången gav störst positivt bidrag till totalindex, 3,3 indexenheter, men även stigande affärsvolym förklarar en stor del av uppgången.

PMI steg till 55,2 i juli – industrikonjunkturen stärks med stöd av stigande produktion

PMI steg till 55,2 i juli – industrikonjunkturen stärks med stöd av stigande produktion

Pressmeddelanden   •   2014-08-01 08:44 CEST

PMI-total steg till 55,2 i juli från 54,8 i juni och därmed fortsätter expansionen inom tillverkningsindustrin. Delindex för produktion steg till 59,6 och svarade för det största positivta bidraget medan sysselsättningen, som föll till 51,0, verkade i motsatt riktning.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.