Pressmeddelanden Visa alla 62 träffar

PMI – tjänster föll till 56,7 i februari: samtliga delindex kvar i tillväxtzonen, men prisindex tangerar 50-strecket

PMI – tjänster föll till 56,7 i februari: samtliga delindex kvar i tillväxtzonen, men prisindex tangerar 50-strecket

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 08:43 CET

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk med 1,2 indexenheter till 56,7 i februari. På uppsidan bidrog delindex för affärsvolym med 0,4 indexenheter medan leverantörernas leveranstider, nya order och sysselsättning påverkade huvudindex negativt.

PMI föll till 53,3 i februari – svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner

PMI föll till 53,3 i februari – svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 08:42 CET

PMI-total föll med 1,9 indexenheter till 53,3 i februari. Delindex för produktion är den främsta förklaringsfaktorn till nedgången även om orderingång och leverantörernas leveranstider också bidrog negativt. Med fyra av fem delindex i den lägre delen av tillväxtzonen bibehålls bilden av en återhämtning inom industrisektorn.

PMI – tjänster steg till 57,9 i januari: orderingången drivkraften bakom månadens uppgång

PMI – tjänster steg till 57,9 i januari: orderingången drivkraften bakom månadens uppgång

Pressmeddelanden   •   2015-02-04 08:51 CET

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg med 2,5 indexenheter till 57,9 i januari. Tjänstesektorn har utvecklats stabilt och samtliga delindex fortsätter att noteras i tillväxtzonen. Det förbättrade orderläget och de optimistiska framtidsplanerna bådar gått för tjänsteföretagens utveckling under kommande halvår.

PMI föll till 55,1 i januari – stadig industri i spåren av fallande priser

PMI föll till 55,1 i januari – stadig industri i spåren av fallande priser

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 08:50 CET

PMI-total sjönk från 55,4 i december till 55,1 i januari. Delindex för såväl produktion som lager av inköpt material bidrog positivt, om än svagt, till huvudindex medan övriga komponenter tyngde PMI. Att PMI-total noterats i tillväxtzonen i 21 månader kan tyda på en solid industrisektor och fortsatt stigande orderläge och produktionsplaner inger viss optimism för 2015.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.