Risker med IT-säkerheten inom försörjningssektorn

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 15:48 CEST

Frågan om IT-säkerhet har på kort tid blivit en av energi- och vattenbranschens viktigaste och mest aktuella frågor. Vi I takt med den snabba teknikutvecklingen inom IT- och kommunikationsområdet ökar också sårbarheten och riskerna för intrång och webbattacker.

Sinfras VD är nu tillsatt!

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2019 09:00 CET

Det är med stor glädje vi nu kan informera om att Tony Doganson anställts som ny VD för Sinfra. Tony tillträder tjänsten per den 1 april 2019.

Peter Dahl slutar som VD på Sinfra

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 13:00 CET

Sinfra har tillsammans med dotterbolaget FVU ab gjort en resa från att vara en renodlad inköpscentral för fjärrvärme till att bredda verksamheten till att omfatta hållbara lösningar inom hela försörjningssektorn. Peter Dahl har under sju år som VD, utgjort en viktig del i den förändringsresan.

Utmärkelsen "Sinfras mest hållbara aktör" till Öresundskraft AB

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 10:50 CET

Vid Sinfras årsstämma den 30 november delades priset ”Sinfras mest hållbara aktör” ut. Hållbarhet är en central del i Sinfras verksamhet och ramavtalsuppföljning är en av nyckelprocesserna.

Stort antal elmätare förväntas bytas ut de kommande fem åren

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 11:07 CEST

Energimarknadsinspektionen tog på uppdrag av regeringen 2015 fram en rapport i vilken de utredde och lämnade förslag på vilka krav som bör ställas på framtidens elmätare. De nya kraven ska underlätta för elkunder att få tillgång till mätdata vilket skall främja en minskad energianvändning samt öka integration av lokal energiproduktion.

Sinfra gör ett rekordår!

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 15:09 CEST

​Sinfra har just avslutat sitt verksamhetsår och det blir det bästa året någonsin!

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • Kommunikation
  • niotshexa.xqkuycrtul@slkinigfrjta.lgseon
  • +46(0)8-525 099 32

Om Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ek. för

Risker med IT-säkerheten inom försörjningssektorn

Sinfra står för Svensk Inköpscentral för Infrastruktur och är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Huvudsyftet är att sköta hållbara upphandlingar av produkter, tjänster och system för försörjningssektorn.
Sinfras upphandlingar förenklar för den enskilde medlemmen. Medlemmen behöver inte göra egna upphandlingar utan kan snabbt och enkelt avropa på befintliga ramavtal.

Adress

  • Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ek. för
  • Kungsbroplan 2
  • 101 38 Stockholm
  • Sverige