W5vrxaqkyuadte8f2lzb
Yv3sbnuvrparbaidwq74 B6mbgkxep4htmqvmh4q2

Risker med IT-säkerheten inom försörjningssektorn

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 15:48 CEST

Frågan om IT-säkerhet har på kort tid blivit en av energi- och vattenbranschens viktigaste och mest aktuella frågor. Vi I takt med den snabba teknikutvecklingen inom IT- och kommunikationsområdet ökar också sårbarheten och riskerna för intrång och webbattacker.

Dishjvoowejmpvhwxxe5
K4loyhndw5trq8ye7ja9 Yv3sbnuvrparbaidwq74

Stort antal elmätare förväntas bytas ut de kommande fem åren

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 11:07 CEST

Energimarknadsinspektionen tog på uppdrag av regeringen 2015 fram en rapport i vilken de utredde och lämnade förslag på vilka krav som bör ställas på framtidens elmätare. De nya kraven ska underlätta för elkunder att få tillgång till mätdata vilket skall främja en minskad energianvändning samt öka integration av lokal energiproduktion.

G4x8jnoj8fehyr7zoisg
Yv3sbnuvrparbaidwq74 B6mbgkxep4htmqvmh4q2

Sinfra gör ett rekordår!

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 15:09 CEST

​Sinfra har just avslutat sitt verksamhetsår och det blir det bästa året någonsin!

Om Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ek. för

Risker med IT-säkerheten inom försörjningssektorn

Sinfra står för Svensk Inköpscentral för Infrastruktur och är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Huvudsyftet är att sköta hållbara upphandlingar av produkter, tjänster och system för försörjningssektorn.
Sinfras upphandlingar förenklar för den enskilde medlemmen. Medlemmen behöver inte göra egna upphandlingar utan kan snabbt och enkelt avropa på befintliga ramavtal.

Adress

  • Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ek. för
  • Kungsbroplan 2
  • 101 38 Stockholm
  • Sverige