Senaste nyheterna

Risker med IT-säkerheten inom försörjningssektorn

Sinfra står för Svensk Inköpscentral för Infrastruktur och är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Huvudsyftet är att sköta hållbara upphandlingar av produkter, tjänster och system för försörjningssektorn.
Sinfras upphandlingar förenklar för den enskilde medlemmen. Medlemmen behöver inte göra egna upphandlingar utan kan snabbt och enkelt avropa på befintliga ramavtal.

Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ek. för
Kungsbroplan 2
101 38 Stockholm
Sverige