Skip to main content

Risker med IT-säkerheten inom försörjningssektorn

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2017 15:48 CEST

IT - säkerhet

Frågan om IT-säkerhet har på kort tid blivit en av energi- och vattenbranschens viktigaste och mest aktuella frågor. Vikten av att kunna säkerställa driften av enskilda anläggningar, insamling av mätvärden och bibehålla kunders integritet är prioriterade frågor för branschen idag. I takt med den snabba teknikutvecklingen inom IT- och kommunikationsområdet ökar också sårbarheten och riskerna för intrång och webbattacker. Vi har bara under det senaste året kunnat konstatera ett flertal attacker och intrång mot företag inom energi- och vattenverksamheter.

Dagens system bygger på en helt annan syn med avseende på säkerhetsaspekter och det är avsevärt mycket svårare att obehörigt tränga in i systemen. Likaså har Sinfra nu en aktiv dialog med sina ramavtalsleverantörer om hur säkerheten ska förbättras ytterligare. Det är en ständigt pågående process.

Under mitten av 00-talet rullades stora tekniksystem för avläsning och insamling av mätvärdessystem ut. Dessa lever fortfarande kvar i mycket stor omfattning och är i många fall basen för styr- och debiteringssystem.

- Om man har dessa system bör man reflektera över säkerheten i systemet och komplettera med teknik som säkerställer att ingen kommer in via bakvägen genom att se över befintliga system, säger en av Sinfras upphandlingsansvarige Lars-Eric Larsson.

Svenska Kraftnät har ett arbete igång som rör IT-säkerheten för det överliggande el-nätet i landet där man kunnat konstatera att det är förhållandet hos de lokala leverantörerna av energi och vatten som är den känsligaste länken i kedjan. Med bakgrund av detta har Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ek.för, nu i en kartläggning funnit att det finns en del säkerhetsrisker i tidiga fjärravlästa energimätarsystem. De tidiga systemen (mätvärdesinsamling) var mer s.k proprietära system som i hög grad byggde och baserades på fria och öppna programvaror. Det är inte så att dessa system var och är specifikt osäkra men deras säkerhetstänkande byggde på helt andra förutsättningar.

För mer information se Sinfra.se där kartläggningen finns tillgänglig!

Följ Sinfra på LinkedIn!

Sinfra är en svensk inköpscentral som jobbar med att utveckla effektiva, enkla och hållbara upphandlingar inom fjärrvärme, el och vattenförsörjning. Vi representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, vatten och el verksamheter. Vi omsätter cirka 500 MKr årligen genom avrop från Sinfras ramavtal. Vår vision är att vara en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamheter. Vi skapar effektivitet och trygghet i kombination med bästa möjliga teknik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.