Skip to main content

C2 Management stolt mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2017 15:40 CEST

Håkan Nilsson, styrelseordförande C2 Management samt Lars Nilsson, VD C2 Management, mottager Diplom samt Statyett från H.M. Konungen, flankerad av Jan Sundling, styrelseordförande SIQ

−” I år tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet en organisation som har som kärnverksamhet att hjälpa andra verksamheter att etablera arbetssätt för ständiga förbättringar som ger mätbara resultat. Att C2 Managements uthålliga arbete med kvalitetskulturen inom den egna organisationen bidragit till ett effektivt förbättringsarbete, är ett bevis för att systematiskt kvalitetsarbete är en framgångsfaktor även i mindre organisationer”, förklarar Jan Sundling, Ordförande i SIQ.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse och tilldelas organisationer som påvisat synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Det är 25:e året i rad som Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ delar ut denna utmärkelse till föredömliga organisationer som långsiktigt och systematiskt utvecklat sitt kvalitets- och förbättringsarbete. Utmärkelsen har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

- ”Vi på C2 Management är fantastiskt stolta och glada över att erhålla Utmärkelsen Svensk Kvalitet, säger Lars Nilsson, VD för C2 Management. Vi har hjälpt våra kunder att förbättra sina verksamheter under många år och utmärkelsen känns som ett kvitto på att vi lever som vi lär. Att få detta erkännande har också gett oss ytterligare energi i vår egen utveckling, men även mer energi att fortsätta att hjälpa våra kunder. Vi har väldigt duktiga och engagerade medarbetare som idag fick visa upp vårt arbetssätt för H.M. Konungen, vilket kändes väldigt roligt.”

Utmärkelsen Svensk Kvalitet baseras på en gedigen utvärdering av de organisationer som deltar. De deltagande organisationernas beskrivning av den egna verksamheten utvärderas och verksamheterna belyses ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling.

För ytterligare information kontakta:

 • SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, VD Mats Deleryd Tel. 031- 723 17 05, mats.deleryd@siq.se
 • C2 Management AB, VD Lars Nilsson, Tel +46 - 70 - 567 55 22
 • ln@c2management.se

  Domarkommittén för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016 består av:

 • Staffan Zackrisson, tidigare VD Volvo Aero (Ordförande i Domarkommittén)
 • Lars Backström, VD Västtrafik
 • Agneta Jansmyr, Regiondirektör Jönköpings läns landsting
 • Anders Mellberg, Senior Advisor Svedea
 • Margareta Ozolins, chef Sweden Operations, Astra Zenecas produktionsenhet i Södertälje
 • Håkan Wiklund, Professor Mittuniversitetet

 • Mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet senaste fem åren:
 • 2016 C2 Management
 • 2015 Volvo Car Torslanda
 • 2014 MTR Stockholm AB
 • 2013 Glada Hudikgymnasiet och HSB Östergötland
 • 2012 Karlskoga lasarett

 • Motivering från Domarkommittén till mottagaren av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016

  Domarkommittén beslutade att tilldela C2 Management Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016.

  C2 Management praktiserar ett tydligt och engagerat ledarskap. En påtaglig kvalitetskultur finns hos engagerade och delaktiga medarbetare. Eget ansvar, intresse att utvecklas och att bidra till en kreativ och sund arbetsmiljö där teamet lyckas tillsammans, stödjs av såväl etablerade metoder som nytänkande. Kopplingarna mellan värderingar, mål, processer och resultat är tydliga. Kommunikation och informationsspridning inom organisationen är rak och omedelbar.

  Verksamheten är välplanerad och dokumenterad och tar sikte på god samverkan och integration. Angreppssätten tillämpas i de absolut flesta processerna och är såväl systematiska som integrerade. Förebyggande verksamhet fungerar effektivt i processarbetet. Organisationen upprättar årsbokslut på nitton centrala områden. Dessa ger struktur och underlag för planering, genomförande och uppföljning. Denna systematik kombinerad med en stark utvärderingskultur lägger grund för att identifiera möjliga förbättringar. Med en lyckad kombination av enkelhet, flexibilitet och struktur är C2 Management ett gott föredöme för systematisk verksamhetsutveckling där en omfattande modell fått hållbart liv i den lilla organisationen.

  C2 Management är därmed väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

  SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling är ett nationellt institut med uppdrag att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. Vi driver nationella kvalitetsutmärkelser, samordnar forsknings- och utvecklingsprojekt inom kvalitetsutveckling samt utbildar i Business Excellence modeller som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt våra medlemmar, bestående av drygt 100 organisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.