Skip to main content

Ceremoni för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015 på Volvo Car Torslanda i närvaro av H M Konungen

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2016 07:00 CET

I närvaro av H M Konungen mottog Volvo Car Torslanda igår Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015. Ceremonin ägde rum på Torslandafabriken och många var de medarbetare som deltog på plats. Det är 24:e året i rad som Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ delar ut utmärkelsen till föredömliga organisationer som långsiktigt och systematiskt utvecklat sitt kvalitets- och förbättringsarbete.

- Det var en fantastisk upplevelse att få dela ut denna utmärkelse på plats hos mottagaren i närvaro av så många anställda och medarbetare på Volvo Cars. Det framgår tydligt att den ledningsfilosofi som Volvo Cars anammar är föredömlig och ett exempel på kvalitetsarbete i sin bästa form, säger Jan Sundling, Ordförande för SIQ.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse och tilldelas organisationer som påvisat synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Bakom utmärkelsen står Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ som delat ut denna sedan 1992. Utmärkelsen har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

Motivering från Domarkommittén till mottagaren av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015

Domarkommittén beslutade att tilldela Volvo Car Torslanda Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2015.

Volvo Car Torslanda uppvisar en tydlig förståelse för vilka resultat som krävs för att förverkliga mål, visioner och för att möta kundernas behov. Volvo Car Torslanda skapar förutsättningar för en hållbar framtid genom de fem principerna i Volvo Cars produktionssystem; lagarbete med engagemang, stabilitet genom standardisering, rätt från mig, efterfrågestyrt flöde och ständiga förbättringar. Volvo Car Torslanda kännetecknas av en kultur grundad på delaktighet, ansvarstagande och respekt för individen som medarbetare. Ledare agerar själva som förebilder, coachar lagarbetet och förmedlar en tydlig inriktning med strategiskt fokus. Laget är delaktigt i formuleringen av sina operativa mål utifrån de strategiska målen. En väl balanserad uppsättning av resultatmått används och goda resultat har uppnåtts. De välgrundade angreppssätten borgar för och ger tilltro till att Volvo Car Torslanda fortsatt kommer att uppnå goda beständiga resultat. Volvo Car Torslanda är ett gott föredöme för kvalitetsutvecklingen i Sverige.

Foto: Tommy Holl/Stella Pictures
Från vänster: Håkan Samuelsson, Vd för Volvo Car Group, Michael Gustavsson, Platschef Torslandafabriken, H M Konungen, Jan Sundling Ordförande SIQ.

Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ har uppdrag att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.