Skip to main content

Falu Frigymnasium tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2016 13:00 CET

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016

Det blir Falu Frigymnasium som tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016 för ett föredömligt arbete med sitt systematiska kvalitetsarbete. I år delar SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling även ut två Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling; en till Hagaskolan i Örebro och en till Hudikskolan i Hudiksvall.

- Att via denna utmärkelse årligen få presentera exempel på hur det systematiska kvalitetsarbetet bidragit till framgång inom skolan, tycker vi är ärofyllt och inspirerande. Årets mottagare Falu Frigymnasium är tillsammans med de två skolor som fått ett erkännande, konkreta bevis på att kvalitetsarbete ger resultat. Kvalitetsarbete bidrar till att skolan blir en bra arbetsplats, en god arbetsgivare och inte minst en unik plattform för elevernas utveckling och deras framtid. Som nationellt institut vill vi inspirera ännu fler skolor att arbeta med kvalitet i sin helhet och bli föredömen för andra, säger Mats Deleryd, VD för SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling.

Det är tillsammans med Skolverket och på uppdrag av Utbildningsdepartementet som SIQ sedan 2006 driver denna årliga utmärkelse med syftet att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan. Utmärkelsen riktar sig till alla verksamheter inom skolväsendet och utgår från de regler om systematiskt kvalitetsarbete som återfinns i skollagen.

Utmärkelsen baseras på en djup utvärdering av de skolor som ansöker att delta. De deltagande skolornas beskrivning av den egna verksamheten utvärderas av ett examinatorteam som genomgått en gedigen utbildning och som säkerställer att verksamheterna belyses ur ett helhetsperspektiv. Examinatorteamen analyserar övergripande och i detalj identifieras styrkor och förbättringsmöjligheter utifrån en fastställd modell.

De mottagande skolorna kommer att premieras i samband med den årliga Ceremonin som hålls den 17 januari 2017 i anslutning till Rikskonferensen Bättre Skola, som i år äger rum i Örebro på Hjalmar Bergman Teatern.

Domarkommittén för 2016 års utmärkelse består av;

  • Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (Ordf. i Domarkommittén)
  • Per-Arne Andersson, Direktör SKL
  • Anki Bäck, Rektor Byleskolan Täby
  • Emil Gustavsson, Ordförande Sveriges Elevkårer
  • Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund
  • Anders Morin, Välfärdsansvarig Svenskt Näringsliv
  • Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates AB
  • Helene Öberg, Statssekreterare Utbildningsdepartementet

Domarkommitténs utlåtande till mottagare Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016

Falu Frigymnasium – Mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Med en föredömlig processtyrning utgör Falu Frigymnasium en klar inspirationskälla och nationell förebild för andra skolor, förskolor och verksamheter att lära av. Utvecklingen på skolan drivs framåt i ett årshjul utifrån processresultat och kundönskemål med ett brett engagemang från medarbetarna via team och systematiska dialoger mellan medarbetare och ledningen. Kundfokus i verksamheten är tydligt och användande av förbättringsverktyg är förankrat både bland lärare och elever. Skolan visar tydligt sambandet mellan val av arbetssätt, tillämpningen av dessa arbetssätt, uppföljningen av resultaten av tillämpningen och lärandet för att ständigt uppnå bättre resultat. Falu Frigymnasium är med sin starka kvalitetskultur ett lysande föredöme och har gjort sig välförtjänt av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016.

Domarkommitténs utlåtande till mottagare av Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling 2016

Hagaskolan i Örebro - Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling

Hagaskolan når fina resultat genom en välplanerad verksamhet där fokus är på barnets och elevens bästa. Ledningens, så väl som medarbetarnas, breda engagemang är synligt i de valda arbetssätten. Skolans utvecklingsfokus är tydligt bland annat genom den struktur och systematik som finns för ständiga förbättringar av skolans processer samt genom kompetensutveckling bland annat genom kollegialt lärande. Det finns goda möjligheter till ytterligare utveckling genom fortsatt arbete kring den påbörjade processorienteringen av skolans verksamhet. Hagaskolan driver ett långsiktigt utvecklingsarbete med stor delaktighet och engagemang. Sammantaget gör detta att Hagaskolan är väl värda ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling för andra skolor, förskolor och verksamheter att inspireras och lära av.

Hudikskolan - Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling

Hudikskolan i Hudiksvall visar ett engagerat och tydligt ledarskap med fokus på gemensamma värderingar och ständiga förbättringar. Verksamheten präglas av hög kundorientering, transparens och delaktighet hos elever, vårdnadshavare och medarbetare i utveckling och förbättring av verksamheten. Hudikskolan har kommit en bra bit på väg i det systematiska kvalitetsarbetet genom att utveckla sina arbetssätt för höga kunskapsresultat. Det finns potential att utvecklas ytterligare genom tydlig koppling mellan processtyrningen och resultaten av de valda och tillämpade arbetssätten. Sammantaget gör detta att Hudikskolan är väl värda ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling för andra skolor, förskolor och verksamheter att inspireras och lära av. 

För ytterligare information kontakta:

En detaljerad beskrivning av utvärderingsprocessen och mer information finns på www.siq.se och www.battreskola.com.

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling är ett nationellt institut med uppdrag att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. Vi driver nationella kvalitetsutmärkelser, samordnar forsknings- och utvecklingsprojekt inom kvalitetsutveckling samt utbildar i Business Excellence modeller som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt våra medlemmar, bestående av drygt 100 organisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.