Skip to main content

Kvalitetsfunktionens roll för strategisk utveckling ger riktningen för kompetensutvecklingen!

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2017 11:13 CET

Synen på kvalitet har förändrats dramatiskt de senaste årtiondena, nu ställer vi om kompassen.

Synen på kvalitet har förändrats dramatiskt de senaste årtiondena, från kvalitetskontroll och kvalitetssäkring till att fokusera kund och förbättra verksamheten i en strategisk inriktning med fokus på hållbar utveckling. I och med att synen på och kvalitetsbegreppet i sig ändras så förändras också rollen som kvalitetschef. Det är inte givet att denna förändring går hand i hand.

Mot bakgrund av det har Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, initierat en studie via Swedish Quality Management Academy, SQMA, för att ta reda på hur kvalitetsprofessionen parerar utvecklingen. Totalt ingick 249 personer som ägnar stor del av sin arbetstid till kvalitetsarbete, ofta i ledande ställning, i studien. Personerna är verksamma inom åtta större svenska organisationer representerande allt från privat industri till myndighet. Forskningen genomfördes av forskare kring kvalitetsutveckling vid Chalmers tekniska högskola och Linköpings Universitet.

Slutsatsen är att kvalitetsprofessionella ofta är högutbildade, men uppfattar trots det att kunskaper och färdigheter ofta behöver vidareutvecklas för att på ett bra sätt klara främst de strategiska delarna av arbetet.

- Forskningen visar att kvalitetsarbetet ofta fokuseras på det interna arbetet med processer, revisioner och förbättringar men borde med fördel ha mer externt fokus på kund och utveckling av innovativa arbetssätt, säger Ida Gremyr, biträdande professor i Quality Management på Chalmers tekniska högskola.

Viktigt säkerställa kvalitetsutveckling som ämne vid högskolor och universitet
Kvalitetsrollen antar ofta en specialistfunktion kring processer och ledningssystem eller problemlösning. Tidigare forskning visar vidare att brister och fel i processer ofta kompenseras med utökade kontroller och uppföljning. Utvecklingen måste istället gå mot fokus på stabila robusta processer som samtidigt är anpassningsbara för att möta snabbt förändrade krav och driva innovativa arbetssätt med fokus på kunder och intressenter.

- Studien visar på att det finns ett behov av vidareutbildning av dagens verksamma kvalitetsprofessionella främst åt det strategiska hållet med bas i innovativt arbetssätt. Men kanske ännu viktigare är att på bred front säkerställa kvalitetsutveckling som ämne vid högskolor och universitet och då tydliggöra kundfokusering och strategisk inriktning kring hållbar utveckling, säger Mats Deleryd, VD vid Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ.

Studien pekar på att kvalitetsprofessionens utveckling framöver ger utrymme för både den ”operativt inriktade specialisten” men även den ”strategiskt orienterade generalisten”.

Är du intresserad att ta del av forskningsstudiens mer detaljerade resultat kan du med fördel läsa forskningsrapporten ”Att organisera för kvalitetsutveckling” som finns att ladda ner från Swedish Quality Management Academy, SQMAs hemsida.

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete. SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt våra medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

Bifogade filer

Word-dokument