Skip to main content

Mats Deleryd blir ny VD för SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2016 07:00 CEST

Mats Deleryd - tillträdande VD för SIQ

Den 1 oktober tillträder Mats Deleryd som ny VD för SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Mats kommer närmast från AB Volvo där han varit verksam sedan 2006 och senast innehaft rollen som kvalitets-, miljö- och säkerhetschef. Mats har närmare 20 års erfarenhet av kvalitetsutveckling och har arbetat bland annat på ABB, Adtranz, Daimler-Chrysler, Bombardier och Volvo Construction Equipment. Mats innehar även en professur vid Mälardalens Högskola inom Kvalitets- och organisationsutveckling. I samband med att Mats Deleryd tillträder kommer nuvarande VD Jerry Karlsson att gå i pension efter 12 år på institutet.

– Vi är mycket glada att ha rekryterat Mats Deleryd som ny VD till SIQ. Mats har en lång och gedigen erfarenhet av kvalitets- och hållbarhetsarbete från både industrin och akademin vilket är mycket meriterande. Vi ser att kvalitetsutveckling i framtiden ännu tydligare bör ha ett socialt, miljömässigt och finansiellt fokus. Med sin bakgrund och personlighet ser vi att Mats har de bästa förutsättningarna att axla detta spännande paradigmskifte i branschen, förklarar Jan Sundling, Ordförande i SIQ.

SIQ har som nationellt institut uppdraget att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. Sedan starten 1990 driver SIQ en rad nationella kvalitetsutmärkelser, samordnar forsknings- och utvecklingsprojekt inom kvalitetsutveckling samt utbildar i Business Excellence modeller som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete.

- Jag ser mycket fram emot att börja på SIQ och att tillsammans med medarbetarna och styrelsen arbeta aktivt för att synliggöra kvalitetsarbetets nytta för utvecklingen av ett hållbart samhälle. SIQ står inför en spännande expansionsfas och jag hoppas att kunna vidareutveckla nätverk kring kvalitets- och innovationsfrågorna inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning. Vi kommer att fokusera på att öka resurser till forskning och utveckling inom kvalitetsområdet och säkerställa en relevant internationell koppling, säger Mats Deleryd.

För mer information:

Jan Sundling - jan.sundling@siq.se eller + 46 705 944083
Mats Deleryd - mats.deleryd@siq.se eller +46 76 5537759

Mats Deleryds bakgrund i sammandrag:

Personligt
: Född 1968 i Västerås. Bor i Mölndal utanför Göteborg. Gift, fyra barn.

Utbildning: 
 Civilingenjör inom Maskinteknik med inriktning mot Industriell Ekonomi samt teknisk doktor inom Kvalitetsutveckling vid Luleå tekniska universitet.

Befattningar och uppdrag: 


  • 2013 – 30:e september 2016: Kvalitets-, miljö- och säkerhetschef, AB Volvo
  • 2006 – 2013: Kvalitets-, miljö- och säkerhetschef, Volvo Konstruktion Equipment
  • 2001 – 2006: Kvalitets- och miljöchef, Bombardier Intercity Trains samt Propulsion & Control
  • 1998 – 2001: Kvalitetschef, Adtranz Intercity Trans/Daimler-Chrysler
  • 1998 – 1998: Verksamhetsutvecklare, Adtranz Sweden/ABB

Övrigt

  • 2010 – 2016 Styrelseordförande i Intressentföreningen Svensk Kvalitet
  • 2010 – 2016 Vice styrelseordförande i SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling
  • 2013 – Invald som medlem i International Academy for Quality, IAQ
  • 2012 – Ordförande i forskarskolan INNOFACTURE – Mälardalens Högskola
  • 2007 – 2012 Ordförande i SIMET - the Swedish Industrial Metrology Forum

Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ har uppdrag att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.