Skip to main content

​”SIQ Managementmodell” – en ledningsmodell för att leda i en snabbt föränderlig värld

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2018 13:44 CET

Från och med den 22 januari kan SIQ Managementmodell fritt laddas ner från SIQs hemsida www.siq.se där även en handbok och digitalt stöd för användandet av modellen erbjuds.

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling lanserar den 22 januari 2018 en ny ledningsmodell – ”SIQ Managementmodell” – som utvecklats för att leda organisationer i en snabbt föränderlig värld. Ledningsmodellen är resultatet av ett tvåårigt forskningsprojekt där 130 forskare och praktiker bidragit till att utveckla och testa modellen. Modellen kommer att ligga till grund för Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.

Traditionellt konkurrenskraftiga företag får allt oftare se sig omsprungna av betydligt yngre digitaliserade konkurrenter och samhällssystem förändras snabbt och ger nya villkor för verksamheten. För att kunna hantera och leda organisationer i denna snabbt föränderliga värld behöver vi nya ledningsmodeller som dels säkerställer en organisations nuvarande stabilitet men som samtidigt utvecklar en adaptiv förmåga att snabbt kunna ställa om och följa samhällets och teknikens utveckling.

- SIQ Managementmodell innebär ett viktigt steg i riktningen att kunna erbjuda en ledningsmodell anpassad för denna nya föränderliga värld. Modellen identifierar fem faktorer för framgång och bygger mycket på att samverka med kunder och intressenter, leda för hållbarhet och etablera en kultur för ständiga förbättringar och innovationer där man involverar motiverade medarbetare, säger Åsa Rönnbäck, Forskningschef vid SIQ och även projektledare för att ta fram ledningsmodellen.

SIQ Managementmodell på 60 sekunder

Laddas ner kostnadsfritt
SIQ Managementmodell bygger på en kultur och framgångsfaktorer enligt ovan men ger även den struktur och systematik som behövs för att utveckla verksamheten, vare sig man representerar en privat eller offentlig organisation, stor eller liten, global eller lokal. 

- De organisationer som bäst förstår sina intressenters och kunders behov och tillgodoser dem bygger en bas för ekonomisk hållbarhet. Givet detta kan de samtidigt ta sig an de sociala och miljömässiga utmaningarna som verksamheten innebär. Att leda för hållbar utveckling är en av grunderna i SIQ Managementmodell. Vi är mycket tacksamma för medel och stöd från Tillväxtverket och Vinnova för att genomföra utvecklingen av modellen, säger Mats Deleryd, VD vid SIQ.

Från och med den 22 januari kan SIQ Managementmodell fritt laddas ner från SIQs hemsida www.siq.se där även en handbok och digitalt stöd för användandet av modellen erbjuds.

- Historien är full av exempel på organisationer som definierat sin egen verklighet, trott sig förstå sina kunder och sin marknad, reagerat för sent, underskattat förändringar och därmed stött på stora utmaningar. Det är mot den bakgrunden SIQ Managementmodell utvecklats. Nu hoppas vi att den ska få ett brett användande i många organisationer och samhällssektorer och även användas i utbildning vid högskolor och universitet, avslutar Jan Sundling, ordförande i SIQs styrelse.

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete. SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt våra medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

Bifogade filer

PDF-dokument