Skip to main content

Tre skolor tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 06:00 CET

I samband med Rikskonferensen Bättre Skola 2016 i Stockholm, offentliggjordes igår namnen på de tre skolor som tilldelats Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015. Det är Framtidskompassen i Vellinge, Heldagsskolan Rullen i Solna och Vittra Vallentuna som tilldelas utmärkelsen för sitt föredömliga och målmedvetna kvalitetsarbete. I år delar Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ även ut två Erkännanden för framgångsrik verksamhetsutveckling; en till Ljud & Bildskolan i Göteborg och en till Torpskolan i Lerum.

Det är tionde året i rad som Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ delar ut denna kvalitetsutmärkelse till skolor som bedömts ha kommit långt i sitt kvalitetsarbete. Utmärkelsen riktar sig till alla verksamheter inom skolväsendet och utgår från de regler om systematiskt kvalitetsarbete som återfinns i skollagen.

– Det känns väldigt kul och unikt att i år få premiera fem skolor varav tre med en utmärkelse. Både mottagarna av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015 och mottagarna av erkännande har på ett föredömligt sätt påvisat goda resultat och vi ser fram emot att följa deras fortsatta kvalitetsresa, förklarar Jerry Karlsson vd för SIQ. Via denna utmärkelse vill vi lyfta fram och premiera de goda förebilder som finns inom skolan idag. Årets mottagare är alla värdiga ambassadörer för kvalitetsutveckling i svensk skola.

Det är på uppdrag av regeringen som SIQ och Skolverket har utvecklat och driver denna årliga kvalitetsutmärkelse som baseras på en djup utvärdering av de organisationer som deltar. De deltagande organisationernas beskrivning av den egna verksamheten utvärderas av ett examinatorsteam som genomgått en gedigen utbildning. Examinatorerna, med olika bakgrund och med erfarenhet från ett flertal antal branscher, säkerställer att verksamheterna belyses ur ett helhetsperspektiv. De analyserar övergripande och i detalj identifieras styrkor och förbättringsmöjligheter utifrån en fastställd modell.

Ceremonin förrättades på Folkets Hus i Stocholm av Helene Öberg, Statssekreterare hos Utbildningsminister Gustav Fridolin .

Domarkommittén för 2015 års utmärkelse består av:

  • Matz Nilsson (Ordförande), Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund
  • Per-Arne Andersson, Direktör Sveriges Kommuner och Landsting
  • Anki Bäck, Rektor Byleskolan Täby
  • Emil Gustavsson, Ordförande Sveriges Elevkårer
  • Bo Jansson, Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
  • Anders Morin, Välfärdsansvarig Svenskt Näringsliv
  • Lars Witell Professor Linköpings Universitet
  • Helene Öberg, Statssekreterare Utbildningsdepartementet

Domarkommitténs utlåtande till mottagare Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015:

Framtidskompassen. Domarkommittén har beslutat att tilldela Framtidskompassen utmärkelsen Bättre Skola 2015. Skolan är ett gott nationellt föredöme. Med visionen ”Vi tar drömmar på allvar” har organisationen kommit långt med sitt systematiska kvalitetsarbete. Skolorna visar ett starkt ledarskap med ett entreprenöriellt angreppsätt och goda resultat. Redan efter kort tid har man lyckats uppnå en hög kundnöjdhet genom att etablera en stark intern kultur som präglas av delaktighet och engagemang.Domarkommittén anser att Framtidskompassen mot denna bakgrund tjänar som ett gott föredöme för systematiskt kvalitetsarbete och är förtjänt av utmärkelse Bättre Skola 2015.Vi ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Heldagsskolan Rullen. Domarkommittén har beslutat att tilldela Heldagsskolan Rullen utmärkelsen Bättre Skola 2015. Skolan är ett gott nationellt föredöme. Ledningen och medarbetarna har ett starkt kundfokus och arbetar aktivt för att skapa ett värde för sina elever och deras vårdnadshavare. Verksamheten präglas av systematiskt kvalitetsarbete. Skolan genomsyras av stor delaktighet och engagemang med ett starkt utvecklingsfokus gällande skolans värderingar och övergripande mål. Vi ser framemot att följa skolans fortsatta utveckling!

Vittra Vallentuna. Domarkommittén har beslutat att tilldela Vittra Vallentuna utmärkelsen Bättre Skola 2015. Skolan är ett gott nationellt föredöme. Skolans verksamhet genomsyras av det systematiska kvalitetsarbetet som utgår från ett starkt och personligt engagerat ledarskap. Tack vare täta regelbundna uppföljningar lyckas skolan identifiera förbättringsområden och kan därmed snabbt ändra arbetssätt och sätta in insatser för att främja elevernas kunskapsinhämtning. Skolan präglas av alla medarbetares stora engagemang och delaktighet. Vi ser framemot att följa skolans fortsatta utveckling!

För ytterligare information kontakta:
Jerry Karlsson, VD för SIQ på Tel. 031-723 17 06, jerry.karlsson@siq.se
En detaljerad beskrivning av utvärderingsprocessen finns på www.sig.se

Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ har uppdrag att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.