Skip to main content

Två kommunala skolor prisas i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2011!

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2011 11:00 CET

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola drivs av SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling) på uppdrag av Utbildningsdepartementet och Skolverket. Syftet är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor. Efter en omfattande utvärdering av 44 speciellt utbildade examinatorer har det slutliga beslutet att dela ut Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola fattats: 

Årets vinnare är Stora Mellösa Skola i Örebro!

- Duktiga ledare, engagerad och kompetent personal och systematisk verksamhetsutveckling ger resultat säger Lars Flodin, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund.

 Domarkommittén beslutade i årets utmärkelseprocess även att tilldela Ljungbackens Skola på Lidingö ett Erkännande för framgångsrik Verksamhetsutveckling.

- Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola bedömer såväl resultat över tiden, som de faktorer som bidrar till de goda resultaten. De skiljer sig därmed från priser som bara baseras på resultat. Det är på goda grunder som SIQ kan presentera Stora Mellösa Skola som nationell förebild säger Jerry Karlsson, VD SIQ.

Om Stora Mellösa Skola

Stora Mellösa Skola driver skolverksamhet för barn i åldrarna 6-12 år. Kännetecknande för Stora Mellösa skola är en engagerad och ambitiös personal med stor förmåga till flexibilitet. Skolans gemensamma värdegrund beskrivs som en framgångsfaktor, likväl som ”Flexibelt Lärande” och skolans profil ”Hälsa och Lärande i Samspel”. All personal har tillsammans haft samma höga målsättning, gemensamma mål och viljan att hela tiden utvärdera och förbättra. Rektorn leder varje vecka pedagogiska diskussioner och genomför på ett systematiskt sätt klassrumsbesök. 

Ur Domarkommitténs motivering

Varje elevs individuella utveckling, kunskapsmässigt och personligt, är verksamhetens dagliga fokus och utgångspunkt som får sitt konkreta uttryck i det flexibla lärande som är skolans signum.  Genom envetet och långsiktigt systematiskt arbete har Stora Mellösa skola utvecklats till ett nationellt föredöme för andra skolor och verksamheter att inspireras och lära av. 

Kommentarer 

Gunilla Hedman, Rektor Stora Mellösa Skola Örebro

-Tur att jag i vanliga fall har ett lågt blodtryck, för när jag fick meddelade mig att juryn enats om att Stora Mellösa skola skulle få utmärkelsen Bättre skola 2011, flög trycket upp i max.På vår skola utvärderar vi ofta ”eftervärmen” av ett möte, samtal eller situation med en bild av en termometer i skala 1-10. Värmen från det samtalet och tanken på min personal gjorde att jag låg på kokpunkten! Jag känner mig mycket glad och stolt över att vara rektor på Stora Mellösa skola!

Lars Flodin, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund

- Grattis Stora Mellösa Skola och Ljungbackens skola!

Det är glädjande att se att pristagarna bedriver ett så lyckosamt systematiskt utvecklingsarbete. Duktiga ledare, engagerad och kompetent personal och systematisk verksamhetsutveckling ger resultat. Pedagogiska diskussioner, klassrumsbesök av rektor och tydliga utvärderingsmål skapar förutsättningar för varje elev att nå målen. Stora Mellösa Skola och Ljungbackens skola är förebilder för andra!

 Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Lärarförbundet

- Skolor som har ett systematiskt kvalitetsarbete försöker ständigt förbättra sig för att höja kvaliteten och resultaten. Årets pristagare har lyckats skapa ett skolgemensamt engagemang för att utveckla verksamheten och driver ett målmedvetet kvalitetsarbete. Jag hoppas att positiva exempel som Stora Mellösa skola får spridning runt om i landet.

 Thomas Esbjörnsson (S), kommunalråd med ansvar för skolfrågor i Örebro.

- Det här är jätteroligt. Inte bara för Stora Mellösa skola utan för hela skolverksamheten i Örebro, som naturligtvis får en kick av det här. Det är uppenbart att Stora Mellösa skola jobbar väldigt framgångsrikt. Jag ser det som en utmaning att vi i kommunen tar tillvara på deras framgångsrecept och delar det till andra skolor. Vi satsar stort på en ny utvecklingsorganisation inom den kommunala skolan och den kommer ha nytta av att vi har ett så fint exempel på kvalitetsarbete inom vår egen kommun.

 Marie Holm, Programdirektör Barn och utbildning, Örebro

-Jag är mycket stolt över att Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola går till Stora Mellösa skola i Örebro kommun. På Stora Mellösa skola har ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivits under flera år under tydlig ledning av skolans engagerade och kunniga rektor Gunilla Hedman tillsammans med skicklig och ambitiös personal. Efter Skolinspektionens tillsyn som skedde helt utan anmärkning är detta ytterligare ett bevis på den höga kvaliteten på verksamheten. Stora Mellösa skola driver ett kvalitetsarbete som inte enbart berör den egna skolan utan som även involverar och utvecklar andra skolor i kommunen.

Margareta Schröder, Rektor Ljungbackens skola, Lidingö

Vi är så stolta och glada över att ha fått SIQs Erkännande för det arbete vi lagt ner på att utveckla vårt kvalitetsarbete under de senaste åren. Efter SIQ:s granskning sa några medarbetare: Vad kul det har varit! Man får syn på det bra vi gör! 
Vi har förstås mer att utveckla och SIQss Erkännande ger nu oss ny energi till det fortsatta kvalitetsarbetet.    

Mer information:

Jerry Karlsson VD SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling 031-723 17 06

Gunilla Hedman, Rektor Stora Mellösa skola, 070-669 55 30

Margareta Schröder, Rektor Ljungbackens skola, 0730-74 65 80

SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de sk industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.